Рискософия, страхование, культура


Генсицька Анастасія Розробка нових продуктів та освоєння ринків вітчизняними страховиками в автострахуванні

Poзpoбкa нoвих пpoдуктiв тa ocвoєння нoвих pинкiв вiтчизняними cтpaхoвикaми в aвтocтpaхувaннi.   Гeнcицькa Aнacтaciя КНЕУ ім.. В.Гетьмана          Нa cучacнoму eтaпi пoглиблeння pинкoвoї тpaнcфopмaцiї тa  cтpуктуpнoї пepeбудoви нaцioнaльнoї eкoнoмiки дeдaлi...


Балансування та захист інтересів усіх зацікавлених сторін страхування за допомогою ефективного застосування КСВСБ

Балансування та захист інтересів усіх зацікавлених сторін страхування за допомогою ефективного застосування КСВСБ Постановка завдання. Захист інтересів сторін лайфового та нон-лайфового страхування в Україні перебуває на...


Седьмой научно-практический семинар по страхованию жизни

Страховой клуб КНЭУ им. В.Гетьмана  и компания «OVB all finance Ukraine»  06.12. 2013. в 13-15 в 062 ауд. проводит научный семинар по страхованию жизни. Лучшие консультанты в Украине Ольга Хвалыгина и Владимир Коваль выступят перед студентами с...


Мошенничество в страховании

Принято считать, что в развитых европейских странах все лучше, все намного более развито. Интересно, так ли это когда речь идет о не очень позитивных явлениях, например, о таких, как мошенничество в страховой отрасли? «Страховое...


Досвід страхування в мусульманських країнах та можливості його запровадження в Україні

Мельничук Юлія  КНЕУ ім.. В.Гетьмана В Україні страхування є складовою фінансово-кредитного механізму, який сприяє розвитку ринкових відносин. Монополія щодо страхових компаній, яка існувала в СРСР, була скасована з отриманням...

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ