Рискософия, страхование, культура


Черненко Д. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення ефективності страхового бізнесу

                              Концепція соціальної відповідальності існує вже близько 50 років – з 60-70-х років минулого сторіччя. Однак невід’ємною частиною бізнес-практики вона стала лише протягом останнього десятиліття. [див. 1]...


Ульяницька А., Шевченко Ю. Закордонний досвід соціального страхування мусульманських та розвиваючих країн:можливості та ризики його застосування в Україні.

Закордонний досвід соціального страхування мусульманських та розвиваючих країн:можливості та ризики його застосування в Україні. Соціальне страхування − це важлива складова в політиці будь-якої країни, адже це інвестиції в...


Хаменко К. Проблеми ринку страхування життя в Україні.

Проблеми ринку страхування життя в Україні Студентка ФЕФ IV курсу, 17 групи Хаменко Ксенія Страхування життя посідає важливе місце серед інших видів страхування, що пов’язано саме з його сутністю, адже найважливішим є життя...


Грибань Н.В. Кушнірук О.А. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ТА ПРОЦЕСАМИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НЕСТАНДАРТНИХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ПО СТРАХУВАННЮ ЖИТТЯ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ТА ПРОЦЕСАМИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НЕСТАНДАРТНИХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ПО СТРАХУВАННЮ ЖИТТЯ   Кушнірук О.А. Грибань Н. В.   У статті розгладаються особливості управління інноваціями у сфері надання послуг зі...


Сорокіна К.Б. Фонд гарантування виплат у сфері страхування життя: зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні

Copoкiна К.Б. cтудентка 18 гpупи, 4 куpcу, фiнанcoвo-екoнoмiчнoгo факультету Київcькoгo нацioнальнoгo екoнoмiчнoгo унiвеpcитету iменi Вадима Гетьмана   Фoнд гаpантування виплат у cфеpi cтpахування життя: заpубiжний дocвiд та пеpcпективи cтвopення в...

« Предыдущие Записи Следующие Записи »

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ