Рискософия, страхование, культура
просмотров 809 ,

Особливості управління інноваціями та процесами створення цінності медичної страхової послугиЕкоуправління – це управління підприємством з метою створення соціальної цінності його послуг та формування корпоративного іміджу, шляхом соціальних інвестицій. Так чи інакше великі підприємства під час свого розвитку стикаються з проблемою формування лояльності клієнтів та іміджу компанії саме за допомогою такого інструменту як екоуправління. Особливість даного виду діяльності полягає в тому, що він набирає особливого забарвлення у світлі галузі медичного страхування.

Компанія, яка займається медичним страхуванням має ставити перед собою стратегічні цілі та завдання, виконання яких призводить до міцного закріплення її на ринку. Звичайно, основною метою не лише страхової компанії, а й будь-якого підприємства, є отримання прибутку та максимізація вартості бізнесу. Крім того перед медичним страхуванням постає ряд специфічних завдань, таких як: забезпечення громадянам їхнього конституційного права на здоров’я, забезпечення соціальної справедливості шляхом доступного забезпечення охорони здоров’я для широких верств населення, захист інтересів страхувальника, контро якості наданих афілійованими медичними установами послуг в рамках договору медичного страхування.

Під час виконання цих завдань страхова компанія конкурує з іншими страховими компаніями. Як і у будь-якого підприємства вона має в своїх руках інструменти цінової та нецінової конкуренції. Використання інструментів цінової конкуренції є досить обмеженим, оскільки що меншими є тарифи страхової послуги, то ризиковішим стає портфель страхової компанії. Одночасно з підвищеними ризиками власне галузі медичного страхування цінова конкуренція є вкрай обмеженою.

В таких умовах страхові компанії вимушені ширше користуватися інструментами нецінової конкуренції, одним із яких власне й є формування позитивного обличчя компанії, її відповідального корпоративного іміджу. Тобто при загальних незмінних умовах страхувальник серед двох подібних страхових компаній з подібними страховими тарифами віддасть перевагу тій з них, яка має більше переваг – однією із яких є впроваджена система екоуправління.

Крім цього активне використання соціальних інвестицій є об’єктивно виправданим для компаній, що займаються медичним страхуванням. Якщо частину прибутку підприємство вкладає у охорону навколишнього середовища чи здоров’я своїх клієнтів, воно автоматично зменшує ризик настання страхового випадку і зменшує свої потенційні витрати.

Наприклад, якщо при страхуванні на випадок онкологічних захворювань, страхова компанія за власний кошт в рамках благодійної акції профінансує безкоштовне обстеження на ці хвороби і виявить їх на ранній стадії, то вона зможе значно зменшити витрати на лікування та підтримку здоров’я хворих. Крім цього така компанія створює свій зовнішній образ як такої компанії, якій не все річно і яка піклується про своїх клієнтів, що в середньо- та довгостроковому періоді може призвести до значного розширення клієнтської бази за рахунок формування цінності такої послуги.

Якщо ж говорити про Україну, то цінність послуги страхування (в тому числі й медичного страхування) ще не є сформованою. В той час як в Україні застрахованими є 30% усіх ризиків, то в розвинених країнах Європи цей показник сягає 95%.

Ситуація формування цінності медичного страхування в Україні є досить складною та спірною. По суті складна екологічна ситуація,пов’язана із загальним забрудненням навколишнього середовища та аварією на ЧАЕС, високою часткою населення літнього віку (яка формує попит на послуги медичного страхування), високим рівнем вживання алкоголю та тютюнових виробів та захворюваністю попит на медичні послуги мав би бути досить високим. Однак недовіра населення до страхових компаній та низькій рівень платоспроможності населення гальмують рівень розвитку галузі. Формування медичного страхування Україні дещо заважає й законодавчий аспект. Конституційно визначеним є право громадянина України на здоров’я, яке вирішується безкоштовною медициною та бюджетним фінансуванням медичних закладів. Така ситуація розмиває кошти з галузі охорони здоров’я, робить її неконкурентною.

Право на здоров’я людини можна реалізувати й в рамках ринкових умов за рахунок розвинутого інституту медицину, для розвитку якого потрібні грошові кошти та конкуренція.

Тому для формування цінності медичного страхування в Україні потрібно в першу чергу зробити три речі:

  1. Створити економічну зацікавленість роботодавців у медичному страхування персоналу шляхом збільшення частки страхових премій, які вони можуть покладати на валові затрати підприємства.
  2. Перейти від бюджетного до бюджетно-страхового фінансування медичної галузі цим самим створивши передумови для її здорового та ринкового розвитку одночасно з галуззю медичного страхування.
  3. Створити цінність медичного страхування для населення шляхом формування іміджу галузі та визначення її як найдешевшого та найякіснішого способу захисту свого здоров’я.

Перелік використаних джерел

  1. Kenneth R. McLeroy, Daniel Bibeau, Allan Steckler, Karen Glanz An Ecological Perspective on Health Promotion Programs // health education quarterly – 1988. – p. 351-377
  2. Sheila Leatherman, Lisa Jones Christensen and Jeanna Holtz Innovations and barriers in health microinsurance // Microinsurance innovation facility – 2010.
  3. Кісєльов Є.М., Бурлаєнко С.В., Кірпа І.Г., Свиридчук В.В., Солоненко І.М. Актуальні проблеми розвитку медичного страхування в Україні // Страхова медицина — №1 – 2008. – с.74-78.
  4. Козьменко О.В. Розвиток страхового ринку України і перспективи екологічного страхування // Вісник української академії банківської справи — №2(23) – 2007. – с.104-110.
  5. Мних М., Мних Н. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. — №2. – с.21-28.
Автор: Чумачов Андрій
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»
banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ