Рискософия, страхование, культура
просмотров 2 119 ,

Порівняння маркетингової інноваційної політики в сфері перестрахування кептивного і класичного вітчизняного страховика.Сучасний ринок перестрахування в Україні потребує значного вдосконалення, оскільки велике значення має мінімізація ризиків фінансового краху страхової компанії. Для цього потрібно розуміти особливості та різні підходи до перестрахування кептивних та класичних страхових компаній.

Інноваційна політика передбачає використання нових методів та прийомів для забезпечення надійності та зміцнення ринку перестрахування України, адже сучасні страхові компанії при страхування великих ризиків зазвичай звертаються до іноземних цесіонаріїв.

Постановка задачі: Метою даної статті є теоретичне узагальнення підходів до маркетингової інноваційної політики в сфері перестрахування кептивного і класичного вітчизняного страховика, визначення сутності та основних її напрямів, розкриття вигод від її запровадження. Запровадження нових маркетингових прийомів для підвищення ролі вітчизняних перестраховиків на ринку України.

Виклад основного матеріалу дослідження:

Для того, щоб здійснити якісний аналіз, спочатку потрібно з’ясувати що ж таке перестраховий ринок? У зарубіжній, вітчизняній, діловій та економічній літературі єдиної думки з цього питання, на жаль, немає. Одні вважають його складовою частиною економічного, фінансового і страхового ринку, а інші представляють його самодостатньою системою зі своїми продуктами, тарифами та інфраструктурою, виходячи з того, що перестрахування це не вид страхування, а вид діяльності щодо надання фінансового захисту.
У розвинених країнах переважно використовуються послуги спеціалізованих перестраховиків – на сьогодні у світі діє майже 250 професійних перестраховиків. На вітчизняному ринку немає компаній, які займаються лише перестрахуванням, тому в Україні його здійснюють звичайні страхові компанії. Враховуючи, що на страховому ринку України недостатня відповідна база для страхування великих ризиків, виникає потреба в інтеграції страхового бізнесу України в Європу.[1]

Як стверджують аналітики, щорічно українські страхові компанії перестраховують за кордоном близько 2 млрд. грн. З однієї сторони це свідчить про значний відтік капіталу за кордон. З іншої точки зору, для страхових компаній України отримання зарубіжного перестрахувального захисту надзвичайно важливо. При перестрахуванні ризиків за кордоном вітчизняний страховик отримує перестрахувальний захист, а також спеціальні ноу-хау, розроблені перестраховиком [2]. Саме успішна маркетингова політика перестраховиків і забезпечує ці ноу-хау. Так, наприклад, компанія може пропонувати індивідуальні рішення для кожної ситуації, моделі можуть бути розроблені для унікального напрямку бізнесу.

Також інновації можуть стосуватись лише зручності у користування чи управлінні ризиками. Так наприклад, відома перестрахова компанія Swiss Re створила спеціальну програму на базі Ipad App, яка спрямована на новачків у перестрахуванні і тих, кому потрібно освіжити свої знання в галузі. Вона може бути використана для пояснення роботи новим працівникам, діловим партнерам, студентам, друзям і сім’ї.

RGA (Reinsurance Group of America ) була визнана кращою Innovation Showcase, оскільки здійснила дослідження, які підтвердили значення, яке водіння тримає як фактор андеррайтингу по страхуванню життя. Ця організація використовує внутрішні і зовнішні дані для інноваційного розуміння інформації. Це інноваційне використання даних (автомобільних таблиць смертності) надає страховикам можливість виконати більш точний ризик сегментації і знайти кореляцію між даними.

Загалом в структурі перестрахових послуг виділяють імпорт та експорт грошових коштів. Найцікавішим для впровадження маркетингової інноваційної політики є саме імпорт. Основні три напрямки введення інновацій у маркетинговій політиці полягають у наступному:

 • Продукт — до них, як мінімум, можна віднести перестрахування відповідальності при виконанні державних і муніципальних контрактів, перестрахування життя позичальників, фінансових ризиків. Крім того, до інноваційних продуктів можна віднести надання перестраховиками програм по різним видам професійної відповідальності, а також складання комплексних видів договорів перестрахування.
 • Ринок — перестрахування — категорія, яка не може обмежуватися рамками державних кордонів. Кожен перестрахувальник розуміє, що перестрахування або повинне бути міжнародним, або в нього немає майбутнього. Роботою з міжнародним ринком багато людей зайняті вже давно, але саме в цей час інноваційним стає:
  • Завоювання ринку у країнах, що розвиваються
  • Спеціалізована міжнародна професійна підготовка кадрів
  • Перехід на міжнародну звітність
 • Бізнес-система — будь-який бізнес повинен приносити прибуток, а будь-який процес, який в підсумку приносить прибуток, наділений функціями обох наведених термінів. Тому спосіб продажу створених перестраховиками нових продуктів — найважливіший елемент тактики, і нові інструменти продажів, безумовно, будуть з’являтися інноваціями в перестрахуванні.

Яскравим прикладом впровадження маркетингової інноваційної політики на теренах українського перестрахового ринку є страхова компанія «ЛЕММА», яка на даний момент являється лідером.

Перестрахування з моменту заснування Страхової Компанії «ЛЕММА» є одним із пріоритетних напрямів діяльності акціонерного товариства.

За підсумками 2010 року в портфелі компанії платежі, отримані по операціях перестрахування, складають 50,3%, по прямому страхуванню — 49,7%. У структурі надходжень платежі від українського бізнесу складають 55,5%, від зарубіжного — 44,5%.
struktura_postuplenij_platezhej
У 2011 році СК «ЛЕММА» надає перестрахувальне покриття для 100 компаній з 40 країн світу, зокрема в державах Близького Сходу та Перської затоки, Лівії, Судані, Індонезії, Малайзії, Індії, Бангладеш, В’єтнамі, Південній Кореї, Аргентині, Венесуелі, Мексиці і ряді держав Центральної Америки.

За межами України компанія бере участь у перестрахуванні великих об’єктів: банків, телекомунікаційних підприємств, готелів, торгово-розважальних центрів, лікувальних установ, електростанцій, сталеливарних, нафтохімічних і нафтопереробних підприємств, підприємств муніципальної сфери та інших. Значна частка договорів перестрахування будівельно-монтажних ризиків припадає на проекти нафтогазовидобутку та переробки.

СК «ЛЕММА» має офіційний дозвіл на здійснення перестрахової діяльності від регулятивних органів Єгипту, Йорданії, Сирії, Мексики і Гватемали. Крім роботи на ринках далекого зарубіжжя СК «ЛЕММА» бере активну участь в перестрахувальних програмах страховиків Росії, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану і Вірменії.

СК «ЛЕММА» протягом 10 років є провідним експортером страхової послуги, займаючи на українському ринку вхідного перестрахування від нерезидентів в 2010 році частку 92%

Проте основну частину на ринку перестрахування займає саме експорт.

Страхові та перестрахувальні платежі українським страховикам від нерезидентів у 2012 році, за попередніми даними, склали близько 450 млн грн, що на 34% менше, ніж у 2011 році. В структурі експорту послуг перестрахування становило 55%, страхування — 45%. При цьому 44% експорту це страхування і перестрахування майна, 16% — вантажів, 15% — автострахування, 14% — медичного страхування і 9% — авіації.

На нашу думку, зниження суверенного рейтингу країни, макроекономічні проблеми, а також застаріле страхове та валютне законодавство не дозволили українським страховикам збільшити обсяги експорту страхових і перестрахувальних послуг у 2013 році.
Стосовно ринку перестрахування України виділяють кептивні та класичні перестрахові компанії, специфіка роботи яких полягає у наступному:

Кептивні страхові компанії — це дочірні компанії, що створюються промисловими, торговельними, банківськими та іншими структурами з метою задоволення їхніх потреб у страхових послугах. Зокрема, при настанні страхового випадку фінансова група зазнає реальних збитків, оскільки реальна виплата страхового відшкодування є простим переміщенням коштів від страхової компанії до материнської структури. Теоретично цього можна було б уникнути за допомогою професійно побудованої системи перестрахування, але перестрахові компанії зазвичай не хочуть приймати відповідальність таких компаній, оскільки вважають їх занадто ризиковими.
Саме тому зазвичай кептивні страхові компанії створюють окрему нішу на ринку перестрахування України задля передання частини своїх ризиків, іншій кептивній страховій компанії. Що дає змогу розукрупнювати великі ризики, поділяючи їх між двома або кількома страховиками, що сприяє збалансованості страхового портфеля кожного з них.

Але це не заважає успішній діяльності компаній. Наприклад, за підсумками «Національної премії Insurance TOP-2011», яка ґрунтується на офіційній фінансової звітності компаній, Страхова група «Іллічівська» визнана «Лідером по впровадженню нових стандартів якості».

 • Класичні страхові компанії — базують свою роботу на таких принципах як:
 • «Добрі відносини», які полягають у налагодженні взаємозв’язку та взаєморозуміння страхових компаній, що сприяє плідній праці, яка базується на договірних засадах.
 • «Найдешевші» — суть яких полягає в тому, що страхова компанія займається моніторингом ринку перестрахування, в пошуках найдешевших тарифів на послуги. Але основний недолік даного принципу полягає в тому, що дана страхова компанія може зарекомендувати себе, на страховому ринку, як ненадійний партнер.
 • «Інноваційні» — суть даного принципу полягає в тому, що страхові компанії надають перевагу цесіонаріям, які впроваджують інноваційні послуги.

Отже, на даний час оптимальним варіантом є перестрахування лише великих та складних ризиків у іноземних компаніях (авіаційні, космічні тощо), а масові види (страхування цивільної відповідальності, фінансові та майнові ризики) перестраховувати в Україні.
Оскільки, на жаль, в Україні немає компаній, які займаються виключно перестрахуванням, на нашу думку, потрібно змінити наявну ситуацію шляхом допрацювання. Ми вважаємо, що конче необхідно створити державну перестрахову компанію на зразок російської компанії «Росгосстрах».

Перевага саме державної страхової компанії полягає, на нашу думку, саме у тому, що держава може мати на багато більший гарантійний фонд ніж будь-яка інша приватна компанія. До того ж ймовірність банкрутства та недотримання своїх зобов’язань є значно меншою. Маркетингова політика, націлена саме на гарантованості відшкодувань, надійності перестраховика, буде значно підтримувати авторитет компанії. До того ж якщо зменшити ставку оподаткування на перестрахові послуги в державній компанії, то все більша кількість страховиків буде зацікавлена у співробітництві, завдяки чому більша кількість коштів залишиться всередині країни.

В будь-якому випадку, відкриття навіть приватної перестрахової компанії буде позитивним для України, адже це сприятиме збільшенню робочих місць для студентів та молодих спеціалістів. А співпраця з найбільшими іноземними перестраховими компаніями дозволить підвищити рівень надання страхових послуг в Україні. Також це буде сприяти підвищенню авторитету ринку перестрахових послуг України на міжнародній арені.

Висновки

Щодо особливостей перстрахування в Україні, то потрібно зауважити що для різних компаній — кептивних та класичних — слід використовувати різну маркетингову інноваційну політику, адже вони мають свої певні особливості. Тому слід зауважити, що для найефективнішого використання даного виду фінансових послуг потрібно виконати ряд завдань та зробити деякі законодавчі зміни, а саме: удосконалення законодавчої бази, у частині визначення перестрахування як виду діяльності; просування на українському ринку страхових і перестрахових програм, розроблених спільно страховиком і перестраховиком; підвищення рівня професіоналізму страхових послуг; формування стабільного українського перестрахового ринку з максимальним використанням його внутрішнього потенціалу.
Отже, перестрахування в Україні потребує комплексного розвитку, адже сучасний стан не може задовольнити потреби внутрішнього ринку. Пріоритетом у розвитку має користуватись не тільки імпорт перестрахових послуг, що дозволяє залучати іноземний капітал, а й закріплення ролі вітчизняних перестраховиків на ринку України. Для цього потрібно використовувати маркетингову інноваційну політику, що дозволить підвищити рейтинг українських компаній, що займаються перестрахуванням.

Авторы: Балезіна Марія , Бородавко Артур
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»
banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ