Рискософия, страхование, культура
просмотров 2 821 ,

Досвід страхування в мусульманських країнах та можливості його запровадження в УкраїніМельничук Юлія  КНЕУ ім.. В.Гетьмана

В Україні страхування є складовою фінансово-кредитного механізму, який сприяє розвитку ринкових відносин. Монополія щодо страхових компаній, яка існувала в СРСР, була скасована з отриманням незалежності і поступовим переходом до ринкової економіки. Нам відома система страхування в країнах західного світу. Проте як влаштоване страхування в мусульманському світі, де заборонено отримання % з капіталу, азарт і невизначеність? Чи повноцінно діють страхові компанії на таких умовах? Чи можливий вихід страхових компаній мусульманських країн на міжнародну арену і які труднощі, пов’язані з цим, існують в Україні? Що варто перейняти українським страховикам від мусульманських? Саме ці питання ми будемо аналізувати у роботі.

Отже, мета роботи – проаналізувавши ряд наукових джерел щодо мусульманського страхування, виокремити характерні риси такафула, порівняти їх з Україною та запропонувати можливості застосування окремих аспектів даного страхування в Україні.

Досі ведуться дискусії щодо страхування в мусульманських крїнах. Одні правознавці вважають, що всі види страхування однозначно заборонені з точки зору мусульманського права. Та з іншої точки зору теорії інтересу в мусульманському праві, все, що приносить користь суспільству, не повинно заборонятися.

Прихильники поміркованої позиції вважають, що одні види страхування мають бути заборонені, у той час як інші цілком відповідають шаріату. Як правило, забороненими оголошуються накопичувальні види страхування, а ризикові проголошуються дозволеними. На основі дослідження у роботі ми дійдемо до найбільш адекватної і аргументованої думки.

 

1. Характеристика страхування в мусульманських країнах

image002

Рис. 1. Країни мусульманського світу

Для початку розглянемо, які країни входять до мусульманського світу (Див. Рис.1). Кольорами виділено сунітів, шиїтів та ібаді. Населення мусульманських країн становить близько 2 млрд. чоловік. Лише у трьох країнах — Пакистані, Судані й Ірані фінансова система діє винятково за законами шаріату, в інших же державах – змішана система, поєднуючи ісламські норми з західними. Це важливо, оскільки мусульманське право (шаріат) відіграє вирішальну роль у визначенні норм і правил страхування в мусульманських країнах.

Перша такафул-компанія була заснована в 1979 році в Судані. Насьогодні у світі функціонує близько 60 операторів такафула. Найбільш широко послуги ісламського страхування представлені в Малайзії та арабських країнах. Також охоплені Китай, Індія, Індонезія, Шрі-Ланка та багато інших. Такафул-бізнес існує в США та Австралії. Проявляють інтерес до даного виду страхування Південна Африка і республіки колишнього СРСР. Основна частина зборів премії припадає на арабські країни, серед яких лідирує Судан (у 2009 р. — 340 млн. дол. США), близько третини річного обсягу належить Малайзії, до 9% припадає на країни Азіатсько-Тихоокеанського басейну, і незначна частка – Європі та США.

Більшість країн мусульманського світу діють в межах традиційного страхового законодавства, щодо спеціального законодавства, то серед розглянутих країн лише в Малайзії діє спеціальний акт регулювання ісламського страхування (такафулу) — Закон про такафуле 1984 року (зі змінами в 1985, 1988 й 1989 р.).

До трійки лідерів за темпами зростання ринку такафул-страхування входять Індонезія (67%), Бангладеш (58%) і Саудівська Аравія (34%).

Ринок такафул-страхування в основному сконцентрований в країнах Близького Сходу та Північної Африки, а також у Південно-Східній Азії, причому провідне місце в світі за обсягом даного ринку займають Саудівська Аравія (у 2009 році сукупний розмір страхових внесків склав 3,86 млрд. дол. США), Малайзія (1,15 млрд. дол. США) і ОАЕ (640 млн. дол. США).

Проаналізувавши ряд наукових джерел щодо мусульманського страхування, виділимо характерні риси такафулу:

1)   Такафул – богоугодна система взаємодопомоги, утворена об’єднанням капіталів.

2)   Мета — гарантування ризиків учасників.

3)   Учасник — страхувальник і страховик одночасно.

4)   Позичковий відсоток заборонений у мусульманських країнах – відсутнє лихварство.

5)   Комерційне страхування заборонене в країнах мусульманського світу. Такафул – такий особливий вид страхування, що не суперечить законам шаріату. Принципи такафулу: колективне співробітництво і взаємна підтримка. Такафул поділяється на 2 види: 1) загальний, близький до комерційного майнового страхування; 2) сімейний, що включає особисте страхування, але має характерні відмінні риси. Аналітики схиляються до думки, що такафул – один з інструментів розвитку мусульманських країн, що розвиваються. Такафул є прикладом бізнесу, заснованого на попиті та орієнтованого на потреби клієнтів.

6)   Механізм такафулу: колективний фонд створюється групою осіб, кожний учасник вносить пай і вказує, які ризики, у якому обсязі і на який період він хоче застрахувати. Кошти фонду інвестуються винятково у ті види діяльності, які дозволені шаріатом. Управління коштами довіряється спеціальним агентствам, які заробляють на наданні послуг учасникам проекту. Всі витрати покриваються пайовиками такафул, прибуток розподіляється між ними ж, свою частину прибутку одержує агентство.

7)   Гарар (невизначеність), майсир (азарт) і ріба (лихварство) в ісламському світі заборонені. Гарар застосовується приміром тоді, коли одна зі сторін договору хоче приховати від іншої деякі наслідкиугоди, що укладається, щоб поставити свого партнера у невигідне для нього становище. Тобто, гарар -результат асиметрії інформації між сторонами угоди, а мусульманське право  засуджує одержання однобічних переваг більше інформованою стороною договору за рахунок іншої. Майсир в свою чергу також не допускається шаріатом, оскільки це дохід, отриманий внаслідок певних випадків або без зусиль. Специфічна мусульманська економічна теорія стверджує, що капітал не може збільшуватися сам із себе, як це відбувається, коли гроші позичають під відсоток. Власник капіталу повинен брати на себе частину ризику від проекту через участь у прибутку й збитках, на відміну від одержання у вигляді позичкового відсотка фіксованої віддачі (ріба).

8) Специфіка такафула: частина внесків, що виплачується кожним учасником, розглядається як дар або добровільне пожертвування і направляється в спеціальний фонд, з якого у разі настання страхового випадку надається компенсація. Крім виплати, необхідної для покриття збитків суми, учасник може розраховувати на прибуток від іншої частини внесків (на основі системи розподілу прибутків та збитків) незалежно від настання страхового випадку. Оператор також має свою частку в прибутку, обговорену заздалегідь. Розмір отриманого доходу залежить виключно від проведених компанією операцій і не являє собою фіксований, не залежний від реально отриманого прибутку процент. Сторони договору ісламського страхування можуть виступати як в ролі тих, хто надає гарантію, так і тих, кому надається гарантія.

9)  Заборонено інвестувати мобілізовані з такафула кошти в акції або активи компаній, які проводять діяльність, що суперечить принципам шаріату: виробництво й торгівля алкоголем, тютюновими виробами, ігровий бізнес та інші. Як правило, інвестиції здійснюються в акції, що входять до Dow Jones Islamic Market Index.

Безумовно, такий специфічний вид страхування як такафул має ряд проблем. Розглянемо основні з них:

1)       Ризиками для такафула є конкуренція між страховими компаніями, необхідність консолідації, нестача кваліфікованих кадрів, невизначеність у соціально-політичній сфері, постійно мінливі вимоги законодавства, відсутність чітких підходів до визначення витратної бази і недостатня ефективність андеррайтингу.

2)       Мусульманським страховим компаніям важко функціонувати на світовому ринку через жорсткі норми шаріату.

3)       Низький рівень мусульманського перестрахування в світі у зв’язку з невідповідністю норм іноземних страхових компаній шаріату.

4)       Немає вимог права щодо фінансових інструментів, що застосовуються при страхуванні.

2. Порівняльна характеристика страхування в Україні і країнах мусульманського світу

В Україні виділяють два основні види страхування: соціальне (здійснюється державою) та комерційне (здійснюють страхові компанії). При зіставленні страхування в Україні та мусульманському світі порівнюватимемо саме комерційне страхування в Україні, оскільки державне є порівняно стале і важко піддається реформуванню. Виділимо такі основні відмінності:

1)       У капіталістичній економіці позикодавець не відповідає за результат свого капіталовкладення й, отже, дістає прибуток як плату за страх, що, на думку мусульманських правознавців, практично нічим не відрізняється від гри в рулетку.

2)       Такафул-бізнес, як правило, заснований на механізмі розподілу прибутку «мудараба», що дозволяє уникати процентних відносин, що мають місце при комерційному страхуванні;

3)        За діловою активністю такафул-компаній спостерігає шаріатська наглядова рада, до завдань якої відноситься оцінка нових продуктів (послуг) компанії, а також проведених нею операцій з точки зору їх відповідності нормам та принципам мусульманського права. В Україні схожу діяльність здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

4)       Всі сторони договору ісламського страхування повинні діяти відповідно до принципу добросовісності та чесності. Де-юре в Україні теж встановлено дані принципи, але де-факто, вони часто порушуються як страховиками, так і страхувальниками (автострахування, подвійне страхування об’єкту та ін.);

5)        страхувальники мають право висунути своїх представників у раду директорів такафул-компанії, в Україні подібної можливості немає;

6)        У такафулі, на відміну від комерційного страхування, не порушуються умови спадкування відповідно до вимог Шаріату.

7)       Такафул-компанії більш прибуткові, ніж традиційні страхові компанії.

8)       В такафул-страхуванні страхувальники передають свої внески страховикові у вигляді дару для їх ефективного використання з тією умовою, що при настанні страхового випадку гроші будуть повернені. Частина внесків надходить в накопичувальний фонд, від інвестування якого учасники мають можливість одержувати регулярний дохід у розмірі, що обумовлено в контракті, та який зазвичай складає 50-60% отриманого прибутку. Страхувальники (учасники) можуть претендувати на прибуток компанії від частини сплачених ними внесків після вирахування відповідних витрат.

9)       Більшість експертів щодо мусульманського страхування вважає, що страхування життя неприйнятно, оскільки містить елемент ріби. В Україні ж воно поширене, обмежень немає.

10)    У сімейному такафулі призначений вигодонабувач є довірчим власником, а не абсолютним бенефіціарієм як у традиційному страхування життя;

11)    У традиційному страхуванні послуги агентів, як правило, оплачуються з частини поданих страхувальниками внесків. У такафулі агенти розглядаються в якості співробітників компанії, отримують винагороду з її коштів.

3. Можливості застосування страхового досвіду мусульманських країн в Україні

Для початку звернемось до статистики: ринки такафул-страхування характеризуються низьким рівнем проникнення страхових послуг і порівняно високими темпами економічного зростання, що дає підстави для оптимістичних прогнозів для сектора загалом: обсяг премій в ісламському страхуванні з 2000 року виріс на 20%, Moody’s Investor Services вважає, що у 2015 році її розмір складе $7,4 млрд. World islamic insurance directory повідомляє, що на ринку такафул діє 165 агентств. Така статистика свідчить про перспективність мусульманського страхування і доречність впровадження елементів даного страхування в Україні. Проте слід врахувати наступні особливості:

1)       Високі вимоги щодо страховиика: страховик має бути мусульманином; крім того, в кожній такафул-компанії створюється наглядова рада, що перевіряє заключені угоди щодо відповідності вимогам шаріату.

2)       Висока конкуренція страхових компаній (в т.ч. іноземних). Ринок страхових компаній є олігополістичним, специфічні мусульманські вимоги можуть бути недоречними для населення і призведуть до збранкрутування новостворених компаній.

3)       Ісламське страхування не вид комерційного страхування, а альтернатива до нього, що полягає в тому, що частина внесків надається страхувальником страховикові на безоплатній основі у вигляді дару,  у той час як за іншою їх частини страхувальник може претендувати на фіксований дохід. Про це треба повідомити потенційних страхувальників, щоб створити попит на продукт мусульманських страхових компаній.

4)       Подібно до практики інших держав при створенні мусульманських страхових компаній варто вживати «такафул» або «мусульманське страхування», щоб заздалегідь попередити страхувальників про специфіку компаній.

5)       Такафул не слід уніфікувати до традиційного, а розглядати як кращу альтернативу йому. Тому слід мінімально регулювати діяльність такафул-компаній в державі, але основні принципи страхування залишити без змін.

6)       Наразі в Україні близько 3 млн. мусульман. Впровадження принципів шаріату однозначно створить додатковий попит від них. Тому доцільно запроваджувати елементи такафулу або такафул-операторів в районах їх масового проживання (Донбас, Крим, найбільші міста).

7)       Багато торгових та фінансових партнерів України на Близькому Сході не поспішають інвестувати гроші у взаємовигідні проекти, побоюючись нестабільності економічної ситуації і недобросовісності українців. При такому становище справ доречно заснувати такафул — компанію, яка забезпечувала б гарантією ризики мусульманських інвесторів. Це сприяла б зростанню інвестицій з ісламських країн. А, як відомо, інвестиційний потенціал Саудівської Аравії чи ОАЕ є значним.

8)       Ісламське страхування вигідніше для страхувальників, ніж традиційне. Крім отримання страхової виплати, учасники можуть претендувати на стабільний фіксований дохід від частини сплачених внесків.

9)       Ісламське страхування переслідує більш моральні цінності. Зокрема надання взаємної підтримки учасниками, а не гонитва за наживою.

10)  Такафул-компанії будуть інвестувати свої кошти в об’єкти, що мають відношення до ісламу і мусульман, що не може не позначитися на збільшенні добробуту даного населення.

Висновки та рекомендації

Розглянуто основні аспекти страхування в мусульманських країнах, проаналізовано основні відмінності з комерційним страхуванням в Україні, визначено доцільність і можливості використання досвіду

Виділимо такі основні положення:

 • Відносини між страхувальником і страховиком, здійснювані на основі традиційної моделі в більшості країн світу, не відповідають ряду суттєвих положень мусульманського права. Операції у сфері комерційного страхування належать заборонених ісламом угод. Такафул, на відміну від комерційного страхування, не суперечить положенням мусульманського права.
 • Ісламське страхування, що практикується в даний час в ряді держав, являє собою не вид комерційного страхування, а систему, альтернативну існуючої в більшості країн системі комерційного страхування.
 • Регулювання діяльності ісламських страховиків у немусульманських країнах доцільніше здійснювати в рамках законодавства, присвяченого комерційному страхуванню, в той час, як у мусульманських країнах бажано приймати окремі законодавчі акти, що регулюють відносини у сфері ісламського страхування.
 • Відносини у сфері ісламського страхування не мають принципових протиріч із законодавством України.
 • Ісламське страхування як вид підприємницької діяльності містить в собі значний потенціал і володіє великими можливостями зростання в сфері створення нових унікальних продуктів та інноваційних технологій і їх просування.
 • Кількість гравців на ключових ринках такафул-страхування неухильно зростає, що приводить до посилення конкуренції, причому невеликим місцевим компаніям доводиться боротися за клієнтів з великими гравцями, які спеціалізуються на наданні традиційних страхових послуг. Боротьба за комерційних клієнтів вимагає розширення потужностей, досвіду у сфері андеррайтингу та покращення відносин з брокерами.

Висловлено рекомендацію, згідно з якою доречно застосовувати досвід такафул-компаній, що підвищить моральні, а не прагматичні цінності страховиків. Крім того, це вигідніше для страхувальників. Також в Україні доречне створення такафул-операторів, особливо в районах розселення мусульмансього населення, що створить попит і зміцнить зв’язки України з країнами мусульманського світу.

 

Література:

 1. http://www.ufin.com.ua/analit_mat/drn/116.htm
 2. http://www.epravda.com.ua/press/2011/04/29/284574/
 3. http://islam.ru/content/economica/takaful_strahovanie_po_islamski
 4. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
 5. http://islam.in.ua/4/ukr/full_articles/3669/visibletype/1/ForceParentID/3669/TemplateName/articles_print/ParentIndexName/articles_id/index.html
 6. http://personal.in.ua/article.php?ida=613
 7. http://islam.ru/content/economica/takaful_strahovanie_po_islamski
 8. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
 9. http://islam.in.ua/4/ukr/full_articles/3669/visibletype/1/ForceParentID/3669/TemplateName/articles_print/ParentIndexName/articles_id/index.html
 10.  http://bukvar.su/religija-i-mifologija/page,2,74552-Normy-shariata-o-strahovanii.html
 11.  http://www.ey.com/UA/uk/Home
 12.  Billah Masum.Sources of Law Aaffecting Takaful (Islamic Insurance) / / www.islamic-finance.net
 13.  Billah Masum.Takaful (Islamic Insuranc): an Econjmie Paradigm / / www.islamic-finance.net
 14.  Badawi Zaki. A Model for Mutual Insurance / / Islamic Banker .- 1998.June.P.18

 

 

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ