Рискософия, страхование, культура
просмотров 681 ,

Астахова О. Можливості медіації в суперечках суб»єктів страхового ринку.Можливості медіації в вирішенні суперечок між страхувальником, страховим брокером і страховиком

 

           Актуальність. Сьогодні страховий ринок в Україні знаходиться у стані розвитку і поступово набирає все більшої популярності та поширення. Діяльність на ньому страхових брокерів є невід’ємною частиною цього ринку, однак на українському страховому ринку вона не досить розповсюджена, у зв’язку з проблемою винагороди праці посередників. Тобто необхідно урівноважити ситуацію, а вирішенням може бути збільшення виплати страховим брокерам. Але звідки взяти ці кошти? З кишеня страхувальника? Скоріше за все так. А чи не стане це приводом до невдоволення клієнтів страхових компаній, приводом до конфліктів?

Для мене, як і для багатьох громадян України, ця тема є дуже актуальною, тому що, хоч поки і не маю досвіду страхування, але в майбутньому стовідсотково я скористаюсь послугами страхових компаній і страхових брокерів, і я не маю бажання переплачувати, тому сума виплат посередникам має бути адекватною.

Ця стаття розрахована на студентів, викладачів, страховиків і, в першу чергу, страхувальників.

           Проблема.      Брокери відіграють сьогодні надзвичайно важливу роль на страховому ринку. І хоча їх діяльність дещо обмежена і не є дуже поширеною в Україні, так як, наприклад, у Великобританії, Канаді, Нідерландах, однак економісти погоджуються, що за участі страхових посередників страховий ринок є більш ефективним та розвивається більш швидкими темпами.

Однак поряд з багатьма позитивними моментами ( стимулювання розвитку ринку, створення конкуренції між страховими компаніями, забезпечення швидкого та якісного обслуговування клієнтів тощо) існують і негативні. Одним з таких моментів є можливість виникнення конфлікту між страхувальником, страховиком та брокером.

Відношення брокера до цієї проблеми є безпосереднім. Основною причиною обмеженої діяльності страхових посередників є їхня невдоволеність  саме матеріальною винагородою. Звичайно, необхідно приймати певних заходів щодо оплати праці брокерів, можливо, підкріпити це законодавчо і встановити певні норми та мінімальний рівень заробітної плати. Однак, це може викликати негативну реакцію з боку клієнта, адже страхова компанія, потребуючи коштів для виплати коштів брокерам, буде підвищувати ціни на свої послуги, або ж фіксована плата за послугу  брокера не буде задовольняти страхувальника.

Мета. Дослідження причин конфліктів, що можуть виникнути в результати взаємодії брокера, страхувальника та страховика, та визначення шляхів, за допомогою яких цих конфліктів можна було б уникнути.

 

         Виклад основного матеріалу.

Страхові брокери – юридичні особи або громадяни,які (…) здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою,що має потребу в страхуванні як страхувальник. [1]

Це означає, що за законом винагороду брокери отримують від клієнта, але в законі немає заборони про виплату комісійних від страхових компаній. Крім того, можлива ситуація, коли брокер отримує винагороду відразу від обох сторін ( страховика та страхувальника), що позначається на активності посередника на ринку, його зацікавленості в діяльності. Проте це в більшості випадків призводить до конфлікту інтересів, адже підвищення вартості послуги страхового посередника означає більшу його прибутковість, а з іншого боку змушує страхувальника виплачувати більшу суму. І навпаки — чим меншою є ціна послуги, тим більше втрачають брокери, тим задоволенішими є клієнти.

Страховий брокер повинен діяти в інтересах свого клієнта, допомогти йому зорієнтуватися в різноманітті страхових компаній, їхніх послуг,обрати оптимальний варіант, розмістити його ризик та забезпечити найкращими умовами. І за це отримати винагороду в адекватному розмірі. Якщо ж брокер діє в інтересах компанії, то він буде зацікавлений в отриманні більших комісійних і діятиме від імені страховика, що запропонує більший відсоток, тобто на більш вигідних для себе умовах.

Зважаючи на можливість виникнення такої ситуації, Держфінпослуг  заперечує законність отримання брокерами комісії від страховиків і по результатах перевірок визначає, що деякі брокери займаються не властивою для страхових брокерів діяльністю, а саме надання агентських послуг страховикам. [ 2] Що можна вдіяти, щоб врегулювати конфлікт, якщо вже склалася така ситуація? Клієнт не повинен відчувати зміни цін на послугу за участю страхового посередника чи без нього. Страхова компанія визначає розмір комісії при встановленні ціни послуги, тобто вона є складовою цієї ціни. Таким чином, страховик намагається продемонструвати, що не діє всупереч інтересам клієнта, не вимагає більше коштів,  а віддає частину свого доходу посередникові. Враховуючи  менталітет, це є дуже ефективним заходом, на мою думку, і таким чином реально урівноважити та врегулювати конфлікт.  Винагороду в такому випадку виплачує саме клієнт, хоча й не завжди помічає та відчуває це, а страховик лише встановлює суму комісійних.

Необхідно також додати, що існує так звана «фіксована платня».  Вона виникає в результаті безпосередніх відносин  страхувальника з брокером і визначається договірно. Більшість клієнтів впевнена, що це значно дешевше та вигідніше, проте це часто не так, особливо коли справа стосується таких сфер, як військова справа, екологія, певні професії, де брокеру необхідно прикласти багато зусиль для задоволення потреби клієнта. І хоча б здавалося, що конфлікти врегулювати значно простіше, це не завжди так, все одно часто відбувається зіткнення інтересів. Брокери мають можливість самостійно обирати страхові компанії і іноді цілеспрямовано рекомендують страховиків з більшими комісійними (випадки, коли діють від імені обох зі сторін) чи вимагають більшої винагороди, маніпулюють пропозиціями тощо. В цьому випадку клієнтові необхідно знати, що між страховими компаніями та брокерами укладаються певні угоди про співробітництво,на умовах цих договорів брокером надаються конкретні повноваження, в межах яких він має право діяти.

Можливим варіантом врегулювання спірної ситуації, поки що не дуже поширеним в Україні, є медіація. На жаль, мало хто в Україні справді вміє проводити переговори, тому і результативність цього способу врегулювання спорів у нашому суспільстві досить низька. Проте слід подумати, чи не доцільно вам (страховику та страхувальнику) звернутися до послуг професійного медіатора.

Медіація означає «посередництво» і полягає у залученні до процесу переговорів нейтральної третьої сторони – медіатора (посередника). Медіатор веде переговорний процес, вислуховує аргументацію обох (або кількох) сторін по суті спору, дає кваліфіковані поради і активно допомагає сторонам самостійно прийняти рішення, яке задовольнить усіх учасників. Зі сказаного видно, що медіація – це один із так званих альтернативних (позасудових) засобів урегулювання спорів, причому засіб цей дуже ефективний.[6]

 

Доречно навести практичний приклад цього конфлікту в США;  відома страхова  компанія «AIG» і страховий брокер  «Marsh & McLennan», що  були  оштрафовані судом Нью-Йорку за змову, яка обмежила конкуренцію на страховому ринку.

ЛОС- АНДЖЕЛЕС ( Рейтер) — штат Огайо подав антимонопольний позов , звинувативши Marsh & McLennan ,  AIG  і три інших страхові компанії  та їх дочірні компанії  за фіксацію цін та інші антиконкурентні дії.

У позові , поданому в п’ятницю в суд загальної юрисдикції , було звинувачено компанії в участі в  «незаконній змові з метою виділити клієнтів , поділити ринок та обмежити конкуренцію». Представник  March& McLennan  заявив , що компанія вже вирішила вимоги , висунуті більшістю його клієнтів і має намір » активно» захистити себе від судового позову. Представник AIG , найбільшого страховика в світі , відмовився від коментарів щодо позову.

Після трирічного розслідування  Данна ,  суд  звинувачує March& McLennan  в організації секретної змови з метою штучно завищити ціни , симулюючи конкуренцію. Данн заявив, що Цюріх та інші страховики співпрацюють з державними прокурорами з порушення справи проти обвинувачених компаній.

В результаті судових процесів, March& McLennan  заплатив $ 850 млн у вигляді штрафів та реституції, щоб  врегулювати звинувачення в змові. У рамках цього врегулювання , компанія погодилася виплатити майже $ 35 млн. клієнтам в штаті Огайо, які в переважній більшості погодилися не подавати майбутніх претензій до фірми. Цим компаніям було заборонено  займатися антиконкурентними схемами. [7]

 

          Висновок. Отже,  виникнення конфлікту між страхувальником та страховим брокером є незаперечним фактом. Він може виникнути як при безпосередньому співробітництві та визначенні суми винагороди, так і за участі страхової компанії, яка встановлює комісію.

Тому важливим  є уникнення страховиком конфлікту інтересів по відношенню до страхувальника . Даний принцип накладає зобов’язання на страховика постійно здійснювати моніторинг конфлікту власних інтересів і інтересів страхувальника і у випадку виникнення такого конфлікту забезпечити механізм ліквідації. [4] Для цього, в першу чергу, інтереси страхувальника мають бути в пріоритеті.

А також, необхідно внести поправки до ЗУ «Про страхування», зокрема щодо питання виплати винагороди страховим брокерам та конкретизувати всі умови, тобто ким вони мають бути виплачені, в якому розмірі.

Потрібно звернути уваги на державний нагляд за страховою діяльністю, який забезпечує контроль за платоспроможністю страховиків, достовірністю їх звітності та дотриманням ними страхового законодавства.  [5]

Література:

1.Закон України «Про страхування», стаття 15, www.dfp.gov.ua

2.Расшивалов Д.П. «Посередницькі послуги у страхуванні», збірник наукових праць «Економіка»

3.Гацалов К.А., Головний юрисконсульт ТОВ «Страховий брокер «Аргумент» «Хто такий страховий брокер?»

4.Зискінд О., «Аналіз загальних принципів здійснення нагляду за бізнесом страховика як інструменту забезпечення прав страхувальника»

5.Ткаченко А.В., «Страхування як економічна категорія: вітчизняний і міжнародний аспекти».

6.http://www.agroins.com.ua/producers/rights-ptotection

7.http://mobile.reuters.com/article/idUSN2720150820070828?irpc=932

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ