Рискософия, страхование, культура
просмотров 1 630 ,

Жогло С.Кротенко В. Реалізація полісів страхування життя через канал банкострахування 

 «Реалізація полісів страхування життя через канал банкострахування»

 Жогло Світлана та Кротенко Вероніка

Наше життя наповнене ризиками, і вони можуть очікувати нас кожного дня. Мова йде про несприятливі ризики для життя. Людина народилася, а вже володіє  цінностями : життям там здоров`ям. По мірі свого зростання та розвитку особистості настає той момент, коли з`являється бажання забезпечувати себе матеріальними благами для гідного життя, внаслідок цього ми вчимося, влаштовуємося на роботу, купуємо нерухомість, автомобіль, робимо грошові накопичення. Усе це відноситься до цінностей, які можливо втратити внаслідок, нещасного випадку, критичної хвороби або смерті.

Мінімізувати ці ризики допоможе страхування життя. Це дозволить компенсувати збитки внаслідок втрати працездатності або інвалідності, у випадку смерті — це непогана допомога родичам, а хвороби — компенсація лікування. У цьому й полягає актуальність теми: кожна людина намагається в наш час захистити себе, а отже застрахуватися, відповідно придбати поліс страхування життя. А це є позитивним явищем і для страховика ( в нього відкритий канал збуту) і для банку (який виступає як посередник і отримує комісійні).

Кожний з нас, хоча б раз у житті, замислювався над тим, що життя не вічне. Смерть або критичне захворювання несе за собою не тільки моральні наслідки, але й матеріальні. Свідома людина хоче залишити після себе не тільки світлу пам’ять, але й певні матеріальні блага, оскільки страхування життя є різновидом нагромадження коштів. Страхування життя – це вид особистого страхування, сутністю якого є отримання виплати при настанні страхового випадку ( критичне захворювання, смерть, втрата працездатності), а також по закінченню страхового договору.  Також страхування життя – це надійний інструмент примноження коштів, перетворення ймовірних ризиків у вигідне положення для страхувальника і як ми вже зазначали, для всієї його родини.

Основною ціллю страхування життя є накопичення грошових коштів, наприклад, до виходу на пенсію, повноліттю, одруження або до інших подій в житті застрахованого.

Страхування життя дозволяє людині вирішити цілий комплекс соціально-економічних проблем. Ці задачі можна об’єднати у дві групи6 соціальні та фінансові. Реалізація першої дозволить подолати недостатність системи державного соціального страхування та забезпечення. Реалізація другої групи являє собою захист фінансових інтересів страхувальника або застрахованого при настанні смерті.

Зі світового досвіду відомі такі види страхування життя:

1)                  Страхування капіталів;

2)                  Страхування рент.

Ціллю страхування капіталів є створення нових капіталів. Це страхування передбачає можливість укласти договори з умовою виплати певної суми при дожитті страхувальника до зазначеного в договорі строку або в разі його смерті.

Страхування рент у свою чергу поділяється на :

1)                  Страхування з метою отримання освіти;

2)                  Страхування з метою нагромадження коштів щодо купівлі нерухомості;

3)                  Пенсійне страхування.

Страховими ризиками по страхуванню життя можуть бути:

 1. Смерть у разі настання нещасного випадку або хвороби;
 2. Втрата працездатності;
 3. Критичні захворювання;
 4. Дожиття.

У разі настання зазначених страхових випадків страхова компанія повинна виплатити застрахованій особі страхову суму.

В Україні страхування життя у порівнянні з загальним страхуванням є досить нерозвиненим. У 2012 році воно становило лише 14% (рис. 1). Загальна кількість зареєстрованих страховиків станом на 2012 рік становить 448 компаній, а  з них лише 64 зі страхування життя.

 

Рис.1. Співвідношення загального страхування та страхування життя в Україні за 2012р. Джерело: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.- http://dfp.gov.ua.

У той же час у країнах Євросоюзу ця частка є значно більшою: страхування життя – понад 60%.

Розглянемо рейтинг компаній страхування життя в Україні за останні 5 років (рис. 2-6.).

Рис.2. Рейтинг компаній страхування життя в Україні за 2009р. по страховим преміям, тис. грн. Джерело: http://forinsurer.com

Рис.3. Рейтинг компаній страхування життя в Україні за 2010р. по страховим преміям, тис. грн.. Джерело: http://forinsurer.com

Рис.4. Рейтинг компаній страхування життя в Україні за 2011р. по страховим преміям, тис. грн. Джерело: http://forinsurer.com

 

Рис.5. Рейтинг компаній страхування життя в Україні за 2012 р. по страховим преміям, тис. грн. Джерело: http://forinsurer.com

 

 

Рис.6. Рейтинг компаній страхування життя в Україні за перше півріччя 2013р. по страховим преміям, тис. грн. Джерело: http://forinsurer.com

Дивлячись на рис. 2 – 6 зрозуміло, що беззаперечними лідерами на ринку страхування життя в Україні є такі страховики : РЕНЕСАНС ЖИТТЯ,  АЛІКО Україна, АСКА – ЖИТТЯ, ТАС та УНІКА ЖИТТЯ.

На нашу думку страхування життя – це своєрідна  скарбничка. Сплачуючи внески протягом певного періоду люди створюють капітал. Існує певний механізм: закінчивши навчання молодий спеціаліст влаштовується на роботу, починає заробляти перші гроші, з плином часу дохід зростає і людина підіймається на останню сходинку кар’єрного зросту. Далі йде поступовий перехід до низької державної пенсії, тому щоб жити в достатку в цю пору людині потрібен капітал, при чому досить великий. Але де ж його взяти? Тільки за рахунок власних заощаджень. Поки людина працює варто відкладати гроші на майбутнє. Це і є механізм полісу страхування життя. Відкривши поліс людина робить внески щоб по його завершенню  створити капітал, який забезпечить його в старості.

Отже, поліс страхування життя – це договір який надає одночасно поєднання страхового захисту та накопичення маленькими частинами значних коштів.Тобто сенс страхування життя дуже простий – поліс страхування життя – це захист і капітал.

Страховий поліс, як правило, має включати в себе:

ü     Назву документу;

ü     Назву, юридичну адресу і банківські реквізити страховика;

ü     Посну назву або прізвище, ім’я страхувальника та його адресу;

ü     Об’єкт страхування;

ü     Розмір страхової суми;

ü     Вказівка страхового ризику;

ü     Розмір страхових внесків, строки і порядок їх внесення;

ü     Строк дії страхового договору;

ü     Підписи сторін.

Договори страхування життя є довгостроковими і можуть укладатись на 3, 5, 10, 20 років.

Страхові тарифи можуть відрізнятись для застрахованих на однакову суму і  на однаковий строк. Тобто страхові внески будуть вищими для тієї категорії страхувальників, яка знаходиться в групі високого ризику.

На рівень ризику не дожити до вказаного в договорі віку впливає не тільки вік, але й стать, вид діяльності, умови, в яких відбувається трудова діяльність, місце проживання, стан здоров’я застрахованого та інші.

Банківські установи є найпоширенішим каналом збуту страхових послуг, тому страховикам варто приділити їм максимум уваги.

Реалізація полісів страхування життя є економічно цікавим явищем і для страховиків і для банків. Основною вигодою для банків є можливість отримати непогане матеріальне заохочення ( комісію) за свою посередницьку діяльність.  Банк виступає посередником між страховиком та страхувальниками. Страховикам також вигідна ця співпраця, так як вони автоматично стають користувачами нагромадженої  клієнтської бази банківських установ, що дає змогу значно скоротити час на пошук нових клієнтів і створення нових каналів збуту.

Далі детальніше розглянемо переваги та недоліки банкострахування.

Переваги для банків:

 1. Залучення фінансових ресурсів партнера;
 2. Комплексне страхування банківських ризиків;
 3. Універсалізація діяльності;
 4. Розширення асортименту послуг;
 5. Зростання продуктивності праці персоналу;
 6. Розширення клієнтської бази.

Переваги для страхових компаній:

 1. Розширення клієнтської бази;
 2. Укріплення бренду;
 3. Диверсифікація каналів збуту;
 4. Розширення асортименту послуг, що надаються завдяки реалізації принципів продажу «усе з одних рук».

Спільними недоліками є:

 1. Сприйняття банками страхових послуг як другорядних;
 2. Зниження якості страхових послуг;
 3. Подорожчання комплексних продуктів;
 4. Виникнення залежності партнерів, які більші за розміром і фінансовою потужністю.

На сьогоднішній день банко страхування набуло широкого розповсюдження у всьому світі.

Банківський канал продажів в Україні є дуже важливим для компаній зі страхування життя. Раніше банки пропонували  страхування життя разом з іпотекою та кредитами, а зараз помітна тенденція використання банків як повноцінного каналу продажів, через який просуваються програми страхування життя.
В Україні банкострахування знаходиться в стадії формування, але вже можна виокремити деякі особливі риси, наприклад : тяжіння до роздрібного ринку , тобто обслуговування фізичних осіб та нерозвиненість страхування життя. Однак, спостерігаючи за сектором страхування життя можна сказати, що існують стійкі темпи зростання і з часом страхування життя стане пріоритетним продуктом, який реалізується через банкострахування.

Висновки та рекомендації

Отже, страхування життя є досить важливим кроком до забезпечення себе у майбутньому, а також у матеріальному захисті своїх близьких у разі настання непередбачуваних ситуацій. Окрім того воно також виступає у ролі скарбнички, тобто за допомогою страхування життя протягом певного періоду можна створити свій власний капітал.

В Україні страхування життя є дуже нерозвиненим у порівнянні з іноземними країнами. У 2012 році частка страхування життя в Україні складала 14,3%, а у Країнах Європейського Союзу – понад 60%.

Реалізація полісів страхування життя є економічно цікавим явищем і для страховиків і для банків. Основною вигодою для банків є можливість отримати непогане матеріальне заохочення ( комісію) за свою посередницьку діяльність.  Банк виступає посередником між страховиком та страхувальниками. Страховикам також вигідна ця співпраця, так як вони автоматично стають користувачами нагромадженої  клієнтської бази банківських установ, що дає змогу значно скоротити час на пошук нових клієнтів і створення нових каналів збуту.
На жаль, канал банкострахування  у сфері страхування життя у нашій країні є не  розвинутим і перебуває на стадії формування. Для прискорення цього процесу ми пропонуємо:

1)                     Створення сумісних компаній банкостраховиків ; бренд банку має велике значення при реалізації страхових полісів,тобто якщо банк вже давно на ринку, займає лідерські позиції та має в цілому гарну репутацію це сприятливо відобразиться на прибутку страховиків;

2)                     Використання інтегрованої моделі управління . Наприклад : країни Бенілюксу використовується модель при якій дані про будь-яку підписку на страховий продукт відображаються в інформаційній системі банку, що дає змогу одразу побачити майно клієнта та потенційні можливості. Отже, з`являється можливість відсортувати клієнтів.

3)                    Підвищення попиту на купівлю полісів життя, розробка роз`яснювальної роботи з клієнтами банку ( страхові продукти, в нашому випадку поліси життя, повинні бути фінансово ліквідними та зрозумілими для клієнтів). Також, ми пропонуємо розробити технологію продаж, наприклад : обов`язкова умова при отриманні кредиту купівля страхового полісу життя.

Список використаної літератури

 1. Мних М.В., Страхові компанії, їх роль та значення в системі ефективного забезпечення страхової діяльності: Економіка та держава №4/2010-С.22-23.
 2. Ярошенко С.Л., Куделя Л.В., Проблеми становлення та розвитку страхового ринку життя в Україні: Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності: Формування ринкових відносин в Україні №4(83)/2011-С.86-93.
 3. Кисельова О.М., Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності: Формування ринкових відносин в Україні №4(69)/2010-С.76-81.
 4. Хесс Т. Тенденции на рынках страхования жизни Центральной и Восточной Европы. – http://forinsurer.com/public/08/01/22/3333.
 5. Хекне Ф. Особливості страхування життя в європейських країнах // Страхова справа. – №2 (18). – 2009. – С. 25-28
 6.   Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.- http://dfp.gov.ua.
 7. http://forinsurer.com
banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ