Рискософия, страхование, культура
просмотров 6 556 ,

Хаменко К. Проблеми ринку страхування життя в Україні.Проблеми ринку страхування життя в Україні

Студентка ФЕФ

IV курсу, 17 групи

Хаменко Ксенія

Страхування життя посідає важливе місце серед інших видів страхування, що пов’язано саме з його сутністю, адже найважливішим є життя людини.

В розвинених країнах світу страхування життя займає від 40% до 60% страхового ринку і виконує як функцію страхового захисту громадян і забезпечення високих стандартів їх життєдіяльності, так і накопичення коштів для інвестування в економіку. В Україні надходження страхових премій зі страхування життя не перевищує 4% від надходження страхових премій в цілому по страховому ринку і займає лише 5% усього ринку[4].

На відміну від інших видів страхування, страхування життя в Україні і досі перебуває на етапі становлення. Рівень поширення страхування життя складає лише 0,01% — зовсім незначну частину порівняно з 3,06% в Німеччині або 1,04% в Польщі. Аналіз показників покриття страхуванням також свідчить про порівняно низький рівень розвитку страхування в Україні. Відповідно до оцінок експертів, на сьогодні лише 10% існуючих в Україні ризиків застраховано [1].

Валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя за перше півріччя 2012 року становили 770,4 млн. грн., що на 43,6% більше, ніж за перше півріччя 2011 року (І півріччя 2011р. – 536,5 млн. грн.) (рис.2).

Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за перше півріччя 2012 року:

—         693,1 млн. грн. (або 90%) – що надійшли від фізичних осіб;

—         77,3 млн. грн. (або 10%) – що надійшли від юридичних осіб.

У першому півріччі 2012 року на 17% збільшилася кількість застрахованих фізичних осіб (699 072 застрахованих фізичних осіб у порівнянні з 474 699 застрахованих фізичних осіб протягом першого півріччя 2011 року). Станом на 30.06.2012 застраховано 3 680 361 фізичну особу[5].

Розглянемо структуру страхових виплат із страхування життя (рис.1):

image002
Розглянемо структуру страхових виплат із страхування життя (рис.1):

Рис. 1. Структура валових страхових виплат із страхування життя станом на 30.06.2012 (млн. грн.)

Обсяги надходжень валових страхових платежів та валових страхових виплат за 2008-2011 рр., перше півріччя 2012 р. зображено на рис. 2

Обсяг валових страхових виплат із страхування життя за перше півріччя 2012 року становив 38 млн. грн., що на 17,6% більше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

image004

Рис. 2. Динаміка страхових премій та страхових виплат із страхування життя за 2009 – 2011 рр., перше півріччя 2012р. (млн.. грн.) [5].

Незважаючи на те, що останнім часом спостерігається поступове зростання показників ринку страхування життя,є проблеми, які заважають розвитку страхування життя в Україні:

–       відсутність відповідних традицій страхування життя;

– негативна історія страхування життя в Україні в пострадянський період;

– нестабільність політичної ситуації;

– відсутність надійних інвестиційних інструментів, а також відсутність гарантій збереження вкладених коштів;

– зміни в соціальній сфері, що у силу своєї невизначеності в даний час стримують розвиток страхування життя;

– інфляція, нестійкість національної валюти;

– відсутність вільних коштів у підприємств і населення;

– низька страхова культура населення, страхових посередників і деяких страховиків;

– велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації;

– слабкий розвиток національного перестрахового ринку;

– суперечливе страхове законодавство;

– несприятливе податкове законодавство

– недостатня ємкість страхового ринку.

Формування капіталу компаній зі страхування життя і його розміщення потребують суттєвих удосконалень, при чому як на макрорівні, так і на рівні самих страхових компаній [6].

Основною причиною стримування розвитку страхування життя є саме недовіра населення до страхових компаній. Український страховий ринок зазнав провал державної системи соціального страхового забезпечення, масового банкрутства підприємств, гіперінфляції, яка з’їдає вкладені кошти людей. Першим ударом по репутації страхових компаній стали борги колишнього Держстраху перед населенням, що виникли в результаті вилучення у нього 3,8 млрд. карбованців (59%) із суми страхових резервів до бюджету колишнього СРСР. Проте, страхові резерви в сумі 2,6 млрд. карбованців (41%), що залишилися в Україні, не були повернені страхувальникам. Ці кошти витрачено на покриття дефіциту бюджету у зв’язку з проведенням політики лібералізації цін. Кабмін України виділив лише 4,6 млн. грн. (0,06%) на покриття заборгованості перед громадянами зі страхових внесків. Але витрачання навіть цих незначних за обсягом коштів здійснювалося неефективно. Правонаступник Держстраху – НАСК «Оранта», одержавши вказані кошти, тривалий час не сплачувала заборгованість, а зберігала їх на банківських рахунках, одержуючи додатковий прибуток, що викликало недовіру громадян як до її репутації, так і до страхування в цілому[2].

Наступним ударом по довірі до страхування стала масштабна нелегальна діяльність закордонних страховиків типу «Safe (Save) Invest», «Medlife» та інших, які в середині 90-х років при потуранні державних органів нагляду зібрали з українських громадян сотні мільйонів доларів і зникли.

Піратській діяльності закордонних страховиків «допомогли» багато вітчизняних страхових компаній. Найвідомішими з них є «Омета-Інстер», «Саламандра» тощо, які, зібравши значні кошти, розпалися, не виконавши зобов’язань перед клієнтами. Як наслідок, у суспільстві сформувався досить значний рівень недовіри до страховиків і його дуже складно подолати [2].

Важливим чинником для розвитку страхування життя є рівень життя і заробітної плати населення. Формування добровільного ринку страхування життя в розвинутих країнах почався із заробітної платні на рівні $500 на місяць. Якщо середньомісячна зарплата громадян становить менше зазначеної суми, то масового страхування життя не відбуватиметься. В Україні цей показник не досяг навіть $200.

Таким чином, для пересічного громадянина України платіж на страхування життя зазвичай належить до групи так званих відкладених потреб, які досить болісно дадуть про себе знати лише в майбутньому і часто не усвідомлюються сьогодні. Однак посередники, які ведуть активну просвітницьку діяльність, дозволяють пересічному громадянину зрозуміти, що жити потрібно не лише сьогоднішнім днем. Навіть маючи невеликі гроші, варто думати про завтрашній день і відкладати їх частину, аби забезпечити себе в майбутньому [3].

В Україні ще дуже багато керівників недооцінюють важливість страхування життя. Хоча ці послуги вже давно взяли на озброєння західні і найуспішніші вітчизняні менеджери, бо вони дають змогу дуже тонко враховувати і заохочувати матеріальні та соціальні інтереси працівників, підвищуючи прибутковість бізнесу.

Якісний соціальний пакет, який коштує підприємству набагато дешевше, ніж проста виплата заробітної плати, дає змогу за мінімальних для підприємства фінансових витрат підвищити якість роботи персоналу, залучити висококласних фахівців і зробити роботу на підприємстві престижнішою і привабливішою.

Важливо наголосити, що сучасним страховикам бракує й необхідних методичних розробок для підвищення ефективності діяльності страхових компаній. Часта зміна регуляторів страхового ринку не сприяла формуванню в Україні дієвої системи страхового нагляду. Відчувається брак кваліфікованих фахівців страхової справи, а також ґрунтовних наукових досліджень і аналітичних матеріалів із страхової проблематики. Немає чіткого бачення стратегічного розвитку вітчизняного страхового ринку та його окремих складових.

Отже, розвиток страхування життя супроводжується численними проблемами економічного, нормативно-правового, організаційно-методологічного, інформаційно-аналітичного, кадрового і технологічного характеру [1].

Незважаючи на ці всі негативні фактори, вітчизняні експерти вважають, що потенціал розвитку українського ринку страхування життя дуже великий унаслідок новизни цієї послуги на фінансовому ринку, національні страхові компанії займаються страхування життя 10-15 років і ще не нагромадили капіталу і репутації [3].

Зараз Україна поступово відмовляється від обтяжливих соціальних гарантій та неефективної системи соціального забезпечення. Розвиток страхування життя має удосконалити соціальну політику держави в сфері соціального захисту населення та його пенсійного забезпечення. Відповідно до цього, в Україні буде перенесено частину соціального навантаження держави на страхові компанії [7].

Таким чином, підгалузь страхування життя в Україні необхідно реформувати, враховуючи при цьому її теперішній стан, соціальне значення, а також притаманний цій підгалузі потужний інвестиційний потенціал. Саме тому, найближчими пріоритетами у регулюванні ринку страхування життя, мають стати:

–              впровадження європейських принципів регулювання страхової діяльності;

–              забезпечення прозорості страхового ринку, шляхом забезпечення достовірної та регулярної фінансової звітності;

–              боротьба за чистоту страхового ринку, шляхом підняття стандартів та посилення відповідальності за їх невиконання;

–              капіталізація сектора.

Список використаної літератури

1. Адамович В.В., Васильчишин О.С. Проблеми розвитку страхування життя як соціально значимого виду страхування [Електронний ресурс]: В.В. Адамович, О.С. Васильчишин. – Режим доступу: http://forinsurer.com/public/02/11/23/118.

2. Вегерук А.М. Довіра як ключовий фактор у здійснення страхування життя [Електронний ресурс]: А.М. Вегерук. – Режим доступу: http:// http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=380.

3. Фурман В.М. Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку [Електронний ресурс]: В.М. Фурман. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/injde/38207.html.

4. Шумелда Я. Організаційні схеми та економічні механізми страхування життя/ Я.Шумелда// Страхова справа.-2010.- №3.- С. 52-61.

5. Офіційний веб-сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/.

6. Страхування життя в Україні: шляхи вдосконалення.// Вісник ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2009. — №(81-82).

7. Адамович В., Реформування галузі страхування життя в Україні [Електронний ресурс]: Адамович В. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua.

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ