Рискософия, страхование, культура
просмотров 1 898 ,

Дослідження студентівВеретнов В.І. Ефективні алгоритми студентської  науково-дослідницької діяльності

Зміст.

  1. 1.     Вибір теми дослідження (складання плану). наукового керівника, рецензентів, опонентів.
  2. 2.     Опрацювання джерел бібліотеці та інтернеті.
  3. 3.     Підготовка тез доповіді, самого виступу та слайдової презентації.
  4. Вимоги до наукових статей студентів на українській чи іноземній мові та рекомендації щодо забезпечення їх  належної якості.

 

Питання  отримання якісного результату є наріжним каменем в науково-дослідницький діяльності Страхового клубу КНЕУ. Деякі студенти, як і взагалі люди  беручись за науково-дослідницьку роботу вперше, не усвідомлюють своїх майбутніх витрат часу зусиль. В наслідок чого, наша звичка відкладати роботу на потім, при цьому ми знаходимо  багато підстав, заганяє в нас в цейтнот, як результат ми або відмовляємось від роботи або робимо її неякісною. Цей матеріал сподіваємось допоможе студентам усвідомити вивірені алгоритми, тобто етапи робіт, їх забезпечення усім необхідним і дозволить отримати блискучий результат і  справжнє задоволення від вдалої творчої самореалізації.

 

1.Вибір теми дослідження(складання плану). наукового керівника, рецензентів, опонентів.

Згідно з правилами проведення науково-практичних семінарів Страхового клубу КНЕУ студент сам, або вдвох, може обрати теми серед вільних в інформаційному листі або запропонувати свою тему, яка була в руслі загальної теми семінару. Щодо вибору наукового керівника, то тут є чотири варіанта. Перший це будь який викладач кафедри страхування, який може погодитись стати вашим керівником. Другий і третій варіант це відповідно ваш лектор або викладач, що веде практичні заняття, і четвертий це ведучий наукового семінару – автор цієї статті.

Рецензенти і опоненти обираються із ваших колег – студентів. Рецензент повинен ознайомитись з вашою доповіддю чи статтею і дати  усну  чи письмову рецензію. Опонент  використовуються виключно на доповідях він повинен дату критичну оцінку що було добре, і разом з тим що можна було б ще краще. План складається і узгоджується з науковим керівником. Приклад плану

Можливості запозичення та адаптації до вітчизняних умов кращих страхових практик США.

Вступ

1. Корисність  для нашої практики досвіду страхування життя в США.

2. Загальне страхування В США та його приклади для запозичення.

3. Застосування у вітчизняних умовах кращих практик перестрахування в США

Висновки та рекомендації .

 

2.Опрацювання джерел бібліотеці та Інтернеті.

 

 

Опрацювання джерел по темі дуже відповідальний етап щодо забезпечення належної якості. Важливим моментом є цитування джерел. Якщо ми в доповіді чи статі навели цитату, таблицю, графік, під нею  повинні зазначити джерело. Інколи може бути в якості джерелі таблиці, яка складена безпосередньо автором – Розробка автора. Бібліотека зараз теж представляє користувачам онлайн-доступ до економічної, ділової літератури.

 

3.Підготовка тез доповіді, самого виступу зі слайдовою презентації.

Доповіді студенти готують  на підставі тез та зі слайдовою  підтримкою. Рекомендація щодо структури презентації із 10-12 слайдів. 1 слайд представлення теми, доповідача, наукового керівника. Другий слайд постановка проблеми, яку б хотілось би вирішити. Третій слайд зміст про ви будете розповідати – 3,4 пункти плану. 4-9 слайд унаочнення статистичних даних таблиць, графіків, діаграм тощо. 10 слайд висновки та рекомендації. В слайді не повинно бути більш 6 строк, більш погано сприймаються. Доречним буде практичний приклад з фото чи якимось фактами, матеріалами. Основний акцент насамкінець потрібно зробити на теоретичну і практичну цінність ваших пропозицій чи рекомендацій.

 

4.Вимоги до наукових статей студентів на українській чи іноземній мові та рекомендації щодо забезпечення їх максимально-можливої якості.

Вимоги. Мінімальний обсяг сторінок 6, мінімальний обсяг джерел літератури 6. В статі повинні бути присутні такі окремі частини: назва статі, автор, анотація мовою статті, ключові слова. Далі вступ, постановка проблеми,здійсненні дослідження  теми в економічній літературі, мета статі, основна частина, висновки та рекомендації, література. В кінці статі ми практикуємо розміщення фото автора. Приклад статі: http://www.klubok.net/article2677.html

Стаття на іноземній мові може бути написана двома способами, або одразу іде переклад і написання, чи спочатку пишеться на українській, а потім вся перекладається. Для написання статті повинен бути достатній рівень знання іноземної мови.

Рекомендація після написання показати і тези з презентацією і статтю науковому керівнику для можливого вдосконалення. Якщо потрібно доопрацювати згідно зауважень та пропозицій. Всі  статті без винятку перевіряються на плагіат допускається посилань не більше 10%, тому якщо ви хочете отримати рекомендацію від кафедри, що ви займались науково-дослідницькою роботою для отримання диплома з відзнакою зверніть на це увагу.

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ