Рискософия, страхование, культура
просмотров 1 619 ,

Полудняк Ю.О., Буткевич О.А. Особливості визначення ціни договорів страхування туристів, що виїжджають за кордонОсобливості визначення ціни договорів страхування туристів, що виїжджають за кордон

Полудняк Ю. О., Буткевич О. А. (ФЕФ, IV курс)

Науковий керівник: Кравченко В. Л.

З кожним роком збільшується кількість туристів, що для свого відпочинку обирають іноземні країни. За даними державної служби статистики [3], кількість осіб, що виїхали за кордон у 2011 році склала 18,9 млн. чол., у 2012 – 21 млн. чол., що на 11,1 % більше ніж у попередньому році, а у 2013 році – 23,5 млн. чол., що відповідно на 11,9% більше, ніж у 2012 році. В основному люди їдуть відпочивати до країн ЄС, Російської Федерації, США і країн Північної Африки. Також досить популярним напрямом подорожей є екзотичні країни, такі як: Таїланд, Конго, Судан, Еквадор.

Туризм — тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування [1]. Одна з найхарактерніших рис подорожі і туризму, як його складової, полягає в тому, що, на відміну від інших сфер діяльності людей, вони завжди пов’язані з їх тимчасовим переміщенням з місця постійного проживання в іншу країну чи місцевість з пізнавальною, оздоровчою, професійно-діловою, розважальною, спортивною, іншими цілями. Однак, як показують життєві ситуації, туризм завжди супроводжується певним ризиком.

Чинниками ризику для здоров’я та життя туристів в процесі туристично-екскурсійного обслуговування є, в основному, такі: травмування; вплив навколишнього середовища; пожежна небезпека; біологічний вплив; психофізіологічні навантаження; небезпека випромінювання; хімічний вплив; підвищений рівень загазованості та запиленості; специфічні чинники [2]. Отже, об’єктом страхування туристів, що виїжджають за кордон, є майнові інтереси, пов’язані з непередбаченими та ненавмисними фінансовими витратами на надання різних видів медичної допомоги, необхідність в яких виникає при настанні страхового випадку з туристом.

Тому поруч з туристичною послугою необхідно укласти договір медичного страхування з метою отримання страхового захисту для особи, що виїжджає за кордон. Це пов’язано з тим, що кожна країна має особливу систему надання медичних послуг. Розподіляючи кошти на відпочинок між туристичною путівкою та страховим договором, у більшості випадків, пріоритетною для туриста залишається путівка. Для зручності страхувальника і страховика у страхуванні туристів, що виїжджають за кордон, залучають страхових агентів в особі туристичних компаній. Вони часто намагаються задовольнити бажання клієнта зекономити і пропонують знизити вартість поїздки за рахунок дешевшого договору страхування, не уточнюючи його специфіку, що може негативно вплинути на якість надання допомоги потерпілому внаслідок страхової події.

Лідерами ринку страхування туристів в Україні є ЗАТ СК «ІНГО Україна», ПрАТ СК «ПЗУ Україна», ПрАТ СК «АЛЬФА Страхування», АТ СК «АХА Страхування», ПрАТ «ЄТС», за даними рейтингового агентства «Фориншурер» [4].

Спираючись на дані цих компаній, мінімальна вартість поліса виїжджаючих за кордон складає сьогодні на ринку страхування туристів в Україні 45 грн.

Оцінюючи вартість страхового договору, важливим аспектом є ціна страхових послуг у тій країні чи регіоні, куди їде турист. Найдорожчі медичні послуги надаються у США, Італії. Тому для таких країн використовують підвищуючий коефіцієнт до базового страхового тарифу. Такий коефіцієнт також використовують у страхуванні людей, старших 60 років. Щодо понижуючих коефіцієнтів, то у страхуванні туристів, що виїжджають за кордон, його не використовують.

Для визначення ціни страхового поліса для туристів необхідно враховувати сумарні витрати страхувальника, пов’язанні із страховим випадком. А також ймовірність настання цієї події та вартість супроводжуючих витрат для задоволення потреб страхувальника. У результаті отримаємо формулу розрахунку (з точки зору як ризик формує ціну) за витратним методом:

Страховий тариф = Медичні витрати + Навантаження+ ВБ+ послуги асистанса,

де Медичні витрати – середній  збиток за однією страховою подією.

Навантаження ‑ витрати компанії на ведення страхової справи (заробітна плата співробітників, канцелярські потреби працівників, програмне забезпечення, витрати на утримання будівель, придбання необхідного обладнання тощо), оподаткування отриманих премій і комісійна винагорода страхового агента.

ВБ ‑ вартість бланків договорів страхування.

Послуги асистанса – це послуги з організації надання та забезпечення проведення розрахунків за необхідні послуги, що передбачено страховим договором.

Страхування туристів є досить дорогим видом для страховика. По-перше, на нього впливає висока вартість медичних послуг за кордоном, а по-друге, цей вид передбачає обов’язкове залучення послуг асистанса. Однією з провідних асистантських компаній є «CORIS International», що на сьогодні володіє офісами в 40 країнах, а функціонує у всіх точках світу [7]. Вартість послуг асистанса залежить від переліку вибраних послуг страховиком, що може включати в себе послуги медичного асистанса, порядку страхових виплат і тісно пов’язані з територіальною зоною, куди їде турист, а також з тарифами на  технічний асистанс.

Для оптимізації взаємовідносин зі страхувальниками  страхові компанії розробляють різні види програм. Зокрема компанія «ІНГО Україна» пропонує такі три базові [5]. Перша включає в себе: першу невідкладну допомогу + стоматологічну допомогу + репатріацію + страхування від нещасного випадку в залежності від страхової суми. 2  програма  включає в себе послуги першої програми + медичну евакуацію за місцем проживання + транспортування супровідних членів родини + відвідування близьким родичем + юридичну допомогу. 3 програма включає в себе послуги другої програми + відшкодування ризиків поломки чи аварії автомобіля + відшкодування ризику крадіжки автомобіля. Тому перш ніж застрахуватися, необхідно повідомити всі можливі деталі своєму туроператору для визначення оптимальних умов страхового договору.

За офіційними даними страхової компанії «ІНГО Україна» середній страховий тариф для застрахованих осіб по програмі страхування при поїздках за кордон становить 0,77 євро [5]. Пропонуємо розглянути приклад фактичного (або витратного) ціноутворення для договору страхування туристів, що виїжджають за кордон.

Вхідні дані (за даними СК «ІНГО Україна»):

Ймовірність настання страхового випадку – 2%;

Кількість проданих страхових договорів – 100 шт.;

Середній розмір медичних витрат на 1 страховий випадок – 250 євро;

Послуги асистанса – 42 євро за 1 послугу;

Вартість 1 бланка – 0,3 євро;

Навантаження – 25%;

Середній термін дії договору – 10 днів.

Розрахунок за витратним методом:

Кількість страхових випадків: 100*0,02 = 2;

Медичні витрати: 250*2 = 500 євро;

Послуги асистанса: 2*42 = 84 євро;

Вартість бланків: 100*0,3 = 30 євро;

Підсумуємо складові страхового тарифу без навантаження на 100 полісів: 500+84+30 = 614 євро;

Сума страхових премій за 100 полісів, враховуючи навантаження, складає: (614*100%)/75% = 818 євро;

Ціна 1 поліса: 818/100 = 8,18 євро;

Тоді 1 поліс має коштувати 8,18 євро, а оскільки середній термін дії договору за даними страховика 10 днів, то страховий тариф становить близько 0,82 євро.

Розрахований нами тариф є більший, ніж середній тариф, запропонований своїм клієнтам СК «ІНГО Україна». Це можна пояснити наступним: страхування туристів не є основним видом страхування для компанії, укладаючи договір страхування з корпоративними клієнтами, компанія надає страхові поліси страхування туристів як бонус безкоштовно.

Середній страховий тариф СК «ІНГО Україна» — 0,77 євро, а страховий тариф СК «ЄТС» — 0,89 євро [6], це є основною конкурентною перевагою СК «ІНГО Україна», що і дозволяє їй лідирувати сьогодні на ринку.

Отже, ми дійшли висновку, що необхідність медичного страхування туристів викликана, по-перше, ростом ринку туристичних послуг; по-друге, високою ймовірністю настання страхової події з особою, що виїхала за кордон; по-третє, зростанням усвідомлення туристами необхідності укладання договору медичного страхування, що пов’язано з високою платою за лікування в іноземних країнах.

На основі проведеного дослідження, можемо зазначити, що факторами, які впливають на ціну страхового договору, є:

ü  вартість, методи й особливості надання послуг асистантськими компаніями;

ü  кон’юнктура на ринку медичних послуг у відповідній країні, їх ціна і якість;

ü  особливості й умови застосування підвищуючих коефіцієнтів при визначення страхових тарифів.

Розроблена нами модель витратного ціноутворення, дозволить страховій компанії розрахувати свою точку беззбитковості, тобто визначити мінімальний страховий тариф, за умови незмінності впливу інших зовнішніх факторів. А також підвищити чи зменшити даний тариф для збільшення конкурентоздатності на ринку, уже враховуючи зовнішні чинники.

Список використаної літератури

  1. Закон України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про туризм” №  від 18.11.2003 р.// Відомості Верховної Ради.-2004.-№13
  2. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності Навчальний посібник. — К.: Грамота, 2006. — 264 c.
  3. Офіційний сайт Державної служби статистики України.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  4. Офіційний сайт рейтингового агентства «Фориншурер». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://forinsurer.com/
  5. Офіційний сайт ЗАТ СК «ІНГО Україна». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ingo.ua/ru
  6. Офіційний сайт ПрАТ СК «ЄТС». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://erv.ua/
  7. Офіційний сайт міжнародної холдингової компанії «CORIS International». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.coris.ua/coris_us.htm
banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ