Рискософия, страхование, культура
просмотров 2 836 ,

Корнієнко Ю.В. Вплив інформаційних систем і технологій на результативність надання страхових послугКорнієнко Ю.В. Вплив інформаційних систем і технологій на результативність надання страхових послуг

 

Інформаційній технології активно впроваджуються у різні сфери суспільного життя, і страхова галузь не є винятком. Роль інформаційних систем полягає в тому, щоб автоматизувати певний процес, тобто зробити його більш зручнішим у використання, зменшити час виконання певних дій та тим самим досягти підвищення продуктивності праці робітників. Впровадження комп’ютерних технологій дуже цінується на підприємствах та організаціях, оскільки це не тільки економить час, який був затрачений на виконання певної роботи, а й підвищує зручність та простоту використання, що може слугувати фактором для залучення нових клієнтів і як наслідок отримання ще більшого прибутку.

Так як галузь страхування певною мірою розвивається в слід виробничим сферам, оскільки вона обслуговує робітників різних підприємств, то потреба використання інформаційних систем і технологій постає досить гостро, що і доводить актуальність даної теми.

Будь-яка досить велика страхова компанія працює з понад тисячею документів, різними договорами, обслуговує понад сотні своїх клієнтів, і тому такий обсяг інформації має бути захищеним, тобто доступ до документації має бути лише в певного обмеженого кола осіб, що працюють з даною інформацією, а для всіх інших можливість доступу має бути закрита, але в той самий час дані по клієнтам мають бути легкодоступні для певних працівників, тобто має бути впроваджений певний швидкий пошук. Саме для задоволення таких потреб і використовуються комп’ютерні технології, тобто в даному випадку має бути створена певна база даних, де будуть збережені дані по клієнтам, що обслуговуються на даний момент, та сховище даних, яке буде становити собою певний архів інформації.

Також впровадження комп’ютерних технологій може слугувати для певного збору та аналізу даних, що належать страховій компанії, тобто всю інформацію, що міститься у різних архівах страхової компанії слід профільтрувати, тобто виокремити дійсно важливу інформацію, що буде нести користь у подальшому аналізу від інформації, що вже втратила свою актуальність та може бути знищена. Також важливо розподілити інформацію по певним категоріям, що її характеризують. Вищезазначені дії виконуються для аналізу даних, їх агрегування та отримання певних результатів, що будуть корисні в подальшому у прогнозуванні.

Страхові компанії тісно мають справу з економічною ситуацією в країні, її фінансовим положення справ, саме тому буде доречним проводити аналіз ринку цінних паперів країни, певних банківських послуг за допомогою комп’ютерних технологій.

Не дивлячись на те, що автоматизація страхової діяльності безсумнівно тільки покращить положення справ у компанії, але згідно з проведеними опитуваннями не всі організації усвідомлюють потребу та необхідність впровадження інформаційних систем та технологій. Нижче наведена діаграма, яка наглядно демонструє, що на даний момент доволі низький рівень автоматизації страхового сектору:

image001
Існує багато факторів та чинників, що стимулюють автоматизацію роботи страхових компаній, найголовніші наведені у діаграмі:

image003

 

Таким чином, з вищезазначеної діаграми видно, що необхідність швидко отримати необхідну інформацію та необхідність обробки та аналізу великого об’єму інформації являють собою найголовніші фактори, що стимулюють використання інформаційних систем і технологій у страховій діяльності компанії.

На жаль, поряд з факторами, що стимулюють автоматизацію процесу існують певні чинники, що навпаки – перешкоджають та заважають впровадженню комп’ютерних технологій, деякі з них наведені у діаграмі:

image005

Отже, як видно з вищенаведеної діаграми найголовнішою проблемою є великі затрати на залучення комп’ютерних технологій та нерозуміння у керівництва страхових компаній, що вкладені на впровадження інформаційної системи кошті з часом окупляться, а прибуток в подальшому буде тільки зростати.

Дивлячись на ІТ-ринок  для страхової діяльності, 18% респондентів відповіли, що конкуренція збільшилась, в той же час 59% відзначили, що стан конкуренції на ринку ІТ-рішень для страхового сектора залишився на колишньому рівні, і 24% страхових компаній не змогли дати чіткої відповіді щодо стану конкуренції на ІТ-ринку.

Як відомо, підвищення конкуренції на будь-якому ринку сприятливо впливає на підвищення якості продуктів і послуг.

На діаграмі нижче візуально зображено відповіді респондентів:

image007

 

Не дивлячись на те, що досить повільно та невпевнено керівництво різних страхових компаній залучає комп’ютерні технології до управління організацією, все ж таки тенденція до автоматизації зростає і за рахунок чого зростає і попит на програмні продукти, тобто досить суттєві зміни відбуваються не тільки у страховій сфері, а й на IT-ринку.

На діаграмі нижче проілюстрована динаміка розвитку IT-ринку для страхових компаній:

З діаграми видно, що за рахунок автоматизації діяльності страхових компаній поява нових програмних продуктів на ринку IT-технологій складає близько 18%.

Впровадження комп’ютерних технологій охоплює ще й такий важливий аспект, як контролювання обігу грошових коштів, а саме при правильному та свідомому використанні інформаційно-аналітичної системи, яка оброблює велику кількість різної інформації по клієнтам, можна робити досить точні та корисні прогнози щодо приходу та витрат певної суми грошей, виплат коштів, які можна буде в подальшому інвестувати та розрахунок оптимального терміну інвестування.

Якщо ж страхова компанія не буде займатися функцією прогнозування, то справи будуть вестися «по факту», тобто якщо грошових коштів на даний момент часу вистачає на виплату клієнту – то добре, а якщо ж ні, то доведеться певну суму грошей виводити з інвестиційних інструментів, в результаті чого виплата затримується, що призводить до невдоволення у клієнтів, що ланцюговою реакцією призводить до погіршення загального іміджу компанії.

image009

Вищезгадані інформаційно-аналітичні системи являють собою певний програмний продукт, що використовується для обліку інвестиційних операцій та для прогнозування різних економічних показників. Такі системи враховують зовнішні чинники, а саме рівень економіки в країни, певні зміни та динаміку на фінансовому ринку та ін. В результаті роботи такої системи можна робити певні висновки, приймати певні рішення щодо управління та використовувати їх у подальшому, тим самим покращуючи організацію страхової компанії.

Як приклад можна навести такі інформаційні системи:

— Онлайн-система «ГЕНПОЛІС»

Метою її є оптимізація процесу продажу певних страхових продуктів за межами офісу компанії, забезпечення первинного обліку та організація передачі інформації в ERP-систему.

— «Континент : Страхування 8»

Дана програма призначена для автоматизації бухгалтерського, податкового та страхового обліку в страхових організаціях.

 

 

Отже, аналізуючи все вищезазначене можна зробити висновки про те, вплив інформаційних систем і технологій на результативність надання страхових послуг досить великий та переважно позитивний. Головними недоліками впровадження комп’ютерних технологій є великі затрати на організацію та встановлення інформаційної системи, а також не усвідомлення керівництвом страхових компаній у необхідності автоматизації процесу організації страхової діяльності. На жаль, поки що людям важко зрозуміти у що саме вкладається досить велика сума грошей, але беручи досвід у іноземних організацій та прослідковуючи динаміку справ вітчизняних страхових компаній, що все ж таки наважились впровадити інформаційну систему, можна зробити висновок, про те, що автоматизація будь-якого процесу має переважну більшість позитивних моментів, а ніж негативних.

 

 

Список використаних джерел:

Шахов В.В., Ахвледиани Ю.Т. «Страхование»

Т. В. Никитина «Страхование коммерческих и финансовых рисков»

В.Н. Петров. «Информационные системы»

Марат Телемтаев  «Информационные системы»

www.vtsft.ru/magazine/itmag12042011.pdf — «Профессиональный журнал о технологиях страхового рынка»

www.genpolis.ru

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=11281

 

 

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ
Картинки - поздравления с днем рождения тете в прозе