Рискософия, страхование, культура
просмотров 1 839 ,

Карповець А.Г., Копаниця К.Ю. Можливості запозичення та адаптації до вітчизняних умов кращих практик у страхуванні СШАКарповець А.Г., Копаниця К.

Можливості запозичення та адаптації до вітчизняних умов кращих практик у страхуванні США

У статті здійснено дослідження кращих методик страхових компаній,що здійснюють нон-лайфове страхування в США та запропоновані певні заходи щодо впровадження їх у вітчизняний ринок страхування.

Ключові слова: нон-лайфове страхування в США; вдосконалення страхування; авто страхування;гнучка та прозора система  знижок, формування довіри у свідомості населення.

Постановка проблеми.В Україні страхові тарифи на нон-лайфове страхування сформовані  неадекватно, що призводить до нерозуміння необхідності в страхуванні та викликає недовіру населення.

Мета статті: сформувати в свідомості громадян, що страхування в Україні стрімко розвивається і цей розвиток можна спрямувати в нове русло, запозичивши кращі практики страхування з досвіду однієї з найрозвиненіших країн – США. Виявити  сильні сторони американського страхового ринку та їх практики, щодо підвищення якості обслуговування клієнтів, надання гнучкої та прозорої системи знижок. При впровадженні і використанні в Україні даних методик це призведе до збільшення прибутків страхових компаній, підвищення їх конкурентоспроможності та виходу страхової галузі на якісно новий рівень розвитку.

Викладення основного матеріалу.

Якщо взяти для прикладу країни, такі як США, Канада, Франція та ін., де страхувальники добровільно (без примусу) купують страховку, оскільки впевнені в тому, що їхні збитки будуть відшкодовані при настанні страхового випадку, то в нас все навпаки: поки нас не примусять – страхуватися не будемо. Громадяни в європейських країнах не задумуючись купують страховки різних видів таких як: страхування життя від нещасних випадків, медичне страхування, страхування майна та ін., тому що вони впевнені, в тому що страхові виплати покриють понесені затрати у випадку настання страхового випадку.

В нашій державі громадяни такої впевненості не відчувають. Тому зараз ми спостерігаємо принцип «бумерангу», тепер страхувальники намагаються обдурити страховиків та стягнути з них більше коштів та збагатитися за їхній рахунок.

Допомагає громадянам США у виборі страхової компанії використання  електронного банку даних по всіх страхових компаніях, що дає можливість розподілити компанії за рівнями ризику, розмірами премії тощо. А отже бути впевненими у наданні якісних страхових послуг.

Україна має впровадити таку ж практику, використання електронного банку інформації про страхові компанії. Та у нас окрім недовіри до страховиків існує також і до страхувальників. Часті випадки страхового шахрайства,зговір працівників страхових компаній з клієнтами заради наживи гальмують процес підвищення довіри та розвиток українського страхового ринку. Тому нашій державі, за допомогою страховиків необхідно створити єдину базу даних страхувальників, де буде відображатися інформація стосовно злочинів вчинених страхувальниками, в кожній страховій компанії створити підрозділи, котрі будуть вести контроль за продажем страхових полісів, перевіркою (з бази даних страхувальників) потенційних шахраїв. Страховикам також необхідно створити умови за яких страхувальники не будуть боятися сплачувати кошти за страховий поліс та будуть впевнені в тому, що при настанні страхового випадку, страхове відшкодування вони все-таки отримають.

Страховим компаніям необхідно ретельно підбирати відповідний персонал, який буде відданий роботі, а не укладати договори страхування лише з метою отримати відсоток від їх укладення чи отримати відсоток від страхового відшкодування отриманого шахраєм.

Нажаль, у нас, навіть, не ведеться офіційна статистика вчинених злочинів у сфері страхування. Така статистика ведеться лише в середині страхових компаній, можливо навіть не у всіх, та ніде офіційно не оприлюднюється.

Отже, внаслідок відсутності передбаченої законодавством України відповідальності за шахрайство у сфері страхування, відсутності визначення страхового шахрайства, єдиної бази даних та статистики страхових злочинів, страхувальники уміло користуються можливістю збагатитися за чужий рахунок, чим завдають великої шкоди страховим компаніям.

Характерною рисою страхової системи Сполучених Штатів є участь у процесі страхування різних посередників, тобто страховий поліс приймається через страхового агента або брокера. Страхові агенти, зазвичай, діють у межах довгострокового договору і взаємодіють з однією фірмою-страховиком, продаючи поліси від її імені. Незалежні агенти (брокери) одержують від клієнта доручення укласти договір страхування на визначених умовах, а потім підшукують потрібну страхову компанію. Брокерством займаються як окремі особи, так і великі спеціалізовані фірми, зокрема: «Марш ендМакленнс», «Олександр енд Олександр». Загальна їх кількість в країні наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Кількість працівників страхових компаній та посередників страхового ринку США 2004-2013рр., тис.чоловік

 

Працівники страхових компаній

Агенти,брокери та ін. учасники страхового ринку

Рік

Майнове/ відповідальність

Перестрахувальники

Страх. Агенти та брокери

Ін. учасники пов’язані з страх. діяльністю

Разом по галузі страхування

 

2004

691.2

29.8

645.6

233.6

2,367.5

2005

652.1

28.8

652.5

240.7

2,338.9

2006

649.1

28.0

662.4

249.0

2,379.1

2007

647.0

27.0

677.8

252.7

2,391.6

2008

646.7

27.9

671.6

258.1

2,405.1

2009

632.9

27.5

653.3

254.2

2,370.6

2010

614.3

26.8

642.3

253.1

2,340.6

2011

611.6

25.6

649.2

261.1

2,336.4

2012

599.5

25.7

659.6

272.3

2,368.3

2013

597.1

27.0

664.4

278.8

2,379.4

Джерело: Складено автором на основі [3]

За останні 9 років на страховому ринку США зменшилась кількість працівників страхових компаній на 94,1 тис. чоловік (14%). Кількість страхових агентів та брокерів не мала чіткої тенденції до зменшення чи зростання з року в рік, але тим не менш за 9 років їх чисельність збільшилась на 3% , інші професійні учасники страхового ринку в своїй кількості збільшились на 17%.  Загалом на страховому ринку кількість учасників та працівників страхових компаній у період з 2004 по 2013 роки збільшилась майже на 12 тис.осіб.

Якість обслуговування страховими організаціями зростала (зростання кількості страхових договорів), але кількість працівників страхових компаній зменшилась на 14 %. Наведені вище дані свідчать про зменшення фіксованих витрат на оплату праці та підвищення прибутку (таблиця 2).

Таблиця 2

Обсяг доходів в розрізі  нон-лайфового страхування у США 2009-2013рр., млрд.дол.

 

2009

2010

2011

2012

2013

Чисті отримані премії

$418.4

$423.8

$438.0

$456.7

$477.7

Премії з корекцією на відсоток

$422.3

$422.2

$434.4

$448.9

$467.9

Стрхахові відшкодування

253.8

257.7

290.8

277.7

259.3

Інші витрати

117.0

119.8

124.2

128.9

134.8

Чистий інвестиційний  дохід

47.1

47.6

49.2

48.0

47.4

Інші доходи/збитки

0.9

1.1

2.5

2.4

1.5

Операційні доходи/ збитки

45.0

38.2

15.4

35.0

64.3

Федеральні та ін. податки

8.4

8.8

3.0

6.1

12.0

Чистий прибуток після оподаткування

28.7

35.2

19.5

35.1

63.8

Джерело: Складено автором на основі [3]

З таблиці 2 бачимо, що чистий прибуток після оподаткування у період з 2009 по 2013 рік зріс у 2,22 рази. Отже, залученням менших ресурсів, компанії досягли більших прибутків.

Розглянемо сильні сторони страхового ринку США на прикладі авто страхування. У таблиці 3 наведено рейтинг найкращих страхових компаній в галузі авто страхування, їх частка на ринку та отримані премії.

 

Таблиця 3

Топ 10 страхових компаній в авто страхуванні США у 2013 році

Назва компанії

Чисті отримані премії

Частка на ринку,%

1

StateFarmMutualAutomobileInsurance

$33,610,201

18.5

2

BerkshireHathawayInc.

18,622,591

10.2

3

AllstateCorp.

18,067,452

9.9

4

ProgressiveCorp.

15,373,142

8.5

5

FarmersInsuranceGroupofCompanies (3)

9,880,905

5.4

6

USAA InsuranceGroup

9,167,242

5.0

7

LibertyMutual

9,036,455

5.0

8

NationwideMutualGroup

7,279,835

4.0

9

AmericanFamilyMutual

3,441,682

1.9

10

TravelersCompaniesInc.

3,178,692

1.8

 

Джерело: Складено автором на основі [3]

Зупинимося на наступних компаніях:

1)                 «State Farm Mutual Automobile Insurance Company» (Bloomington, Illinois) — це найбільша транснаціональна компанія зі страхування майна, яка заснована в 1922 р.. Компанія укладає різні види договорів страхування: індивідуальні і колективні, договори про страхування транспортних засобів, страхування на випадок ушкодження або загибелі майна громадян в результаті аварії, пожежі, вибуху, шторму, договори про страхування від нещасних випадків, на випадок різних небезпек і ризиків, договори авіаційного страхування, перестрахування тощо. Цей страховик здійснює діяльність на території США і Канади.

Для своїх клієнтів вони пропонують такі знижки (в галузі авто страхування):

— знижку у розмірі 25% для студентів денної форми навчання;

— для безпечних водіїв ( 3 роки без ДТП) 10-ти відсоткова знижка;

— якщо ти вже є їх клієнтом ( маєш страховий поліс на нерухоме майно або ін.) можеш отримати знижку на страхування авто у розмірі від 17 до 20%.

2)                 «American International Group» — це найбільший у США страховик торговельних і промислових ризиків, який діє з 1919 p. і є холдинговою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що контролює 44 дочірні компанії в різних країнах світу.

В цю страхову групу входить славнозвісна страхова компанія «Geico», своїм клієнтам вони пропонують наступні системи знижок:

— якщо автомобіль оснащений передніми подушками безпеки – 40%;

— встановлена протиугінна сигналізація – 5%;

— безпечним водіям (5 років без ДТП) – 26%;

— надають знижку у розмірі 15% для студентів (15-25 років) денної форми навчання;

— особам,які воювали в Іраку – 25%

— воєнослужбовцям – 15  %;

— страхування другої машини  — 25%.

3) «All-State Insurance Company» — одна з найбільших транснаціональних корпорацій зі страхування майна громадян, яка заснована в 1931 p. у штаті Іллінойс. Компанія має різні види договорів страхування: від пожеж, повені, землетрусів, автомобільних катастроф, нещасних випадків, страхує авіапасажирів тощо. Володіє 15 дочірніми компаніями. Знижки в цієї компанії наступні:

— якщо автомобіль оснащений передніми подушками та ременями безпеки – 30%;

— встановлена протиугінна сигналізація – 10%;

— обладнана системою «SMART» — 10%;

— нова машина – 30%;

— еко — автомобіль – 10%;

— пенсіонерам – 10%;

— безпечним водіям,3 роки без ДТП – 22%, 5 років без ДТП – 35%;

— надають знижку у розмірі 20% для студентів (до 25 років) денної форми навчання.

Також варто виділити страхову компанію «21st Century Insurance», яка займається авто страхуванням окрім звичайних, особливих видів автомобілів, таких як раритетні та колекційні авто. Своїм клієнтам вони пропонуюсь цілодобову  технічну клієнтську підтримку.

Відмітимо, що всі вищезгадані компанії намагаються привабити до себе молодих клієнтів, а саме студентів. У таблиці 4 наведено кількість водійських прав, що біли видані різним віковим категоріям.

Таблиця 4

Кількість виданих водійських прав в розподілі за віковими категоріями в США за 2013 рік.

Вікова група

К-сть виданих водійських прав

% в загальній к-сті

Under 16

127,283

0.1%

16 to 20

11,954,276

5.6

21 to 24

14,229,278

6.7

25 to 34

36,687,339

17.3

35 to 44

36,527,225

17.2

45 to 54

40,594,647

19.2

55 to 64

35,750,452

16.9

65 to 74

21,733,570

10.3

Over 74

14,210,760

6.7

Всього

211,814,830

100.0%

Джерело: Insurance information institute. [3]

Отже, з поданої таблиці можна зробити наступний висновок: студенти займають частку 12,4% від загальної кількості. Це потенційні клієнти, на яких необхідно звертати особливу увагу страховим компаніям. Довіра – це невід’ємна складова страхування. Формувати її слід з раннього віку, так як студенти поступово будуть переходити в наступні вікові категорії. Значну роль тут відіграє їх ставлення до своїх страхових агентів та компанії, чи будуть вони рекомендувати останніх своїм знайомим та рідним, а в загалом це вплине на прибутки страхових компаній та розвиток страхової галузі.

Надзвичайно прогресивною є практика «менше їздиш – менше платиш». Яка ґрунтується на зменшенні страхового тарифу для водіїв, які на повторному обов’язковому технічному обслуговувані показали менший кілометраж, ніж за попередній період. Також в нашій країні була ефективна така практика: страхувальник  сплачує відповідну фіксовану суму коштів (перший платіж), та після закінчення строку дії договору в залежності від кількості проїханих кілометрів, сплачується залишкова сума страхового внеску. Це є вигідним особливо для жінок, оскільки багато з них їздять на автомобілі тільки з дому на роботу та назад чи для тих, хто доглядає за дітьми (відвезти на навчання та факультативні заняття, клуби), щоб заощадити кошти, можна скористатися даною програмою. Ще один варіант, якщо є службовий автомобіль та власний; весь час страхувальник використовує автомобіль фірми, то доцільно буде страхувати власний автомобіль за даною програмою.

Пропозиції:

1. Виховувати ментальність населення з приводу довіри до  страхових послуг, проводити роз’яснювальні роботи (починати зі шкіл, так як там формується свідомість молодого покоління,яке є нашим майбутнім), окреслювати вигоди, які клієнти отримають від укладання страхового договору.

2. Страховим компаніям необхідно звертати увагу і на студентів, адже це велика кількість потенційних клієнтів, розробляти страхові поліси, враховуючи особливості цих осіб ( навчання, служба, активний образ життя та ін.)

3. Збільшення обсягів реклами. Інформування про страхові відшкодування та виплати,які здійснюються страховиками. Акцентування на необхідності страхування населенню, а також спрямовування рекламних кампаній на різні вікові групи.

4. Запровадження прозорої  та гнучкої системи знижок на нон-лайфове страхування. Активне їх використання для залучення нових клієнтів.

5. Впровадження передових страхових технологій та ноу-хау. Збільшити витрати на проведення експертизи, оцінки об’єкта страхування згідно з західними стандартами. Розширення структури та удосконалення якості страхових послуг. Підвищення надійності фінансових інструментів для інвестування.

6. В сучасних умовах в нашій країні було б доцільно ввести страхування військових, політичних та інформаційних ризиків.

 

Висновок:

Україна має потенціал до розвитку, в тому числі і страхового ринку. Перша проблема – це недовіра, яку потрібно вже зараз починати вирішувати. Ринок страхування в США знаходиться зараз на підйомі тому, що пройшов вже початкові стадії, на яких зараз стоїть наша країна. Шляхом удосконалення законодавства та розвитку інформаційної складової страхового ринку запроваджено прогресивні практики для залучення нових клієнтів та створення нових страхових продуктів.

З проведеного аналізу та представлених таблиць можна зробити висновок, що основною тенденцією є використання менших ресурсів, при цьому отримання більших прибутків. Для України є актуальним використання більшого обсягу реклами та проведення роз’яснювальних робіт, можливо безкоштовні консультації. Приведено декілька прикладів систем знижок, що надаються клієнтам, найрозвиненіших страхових компаній в галузі авто страхування. Реалізація схожих програм в Україні також мало б позитивні зміни в розвитку страхової галузі.

Ми маємо використовувати раціонально те, що зараз маємо. Розпоряджатися ресурсами та отримувати найбільші вигоди за це. Запропоновані нові напрямки програм страховика для підвищення його конкурентоздатності на ринку. Запровадивши їх у свою практику , страховик отримає нових клієнтів, шляхом надання якісного сервісу та потрібних послуг, до яких клієнти будуть ставитися з довірою.

 

Список використаної літератури

  1. Шевчук Юлія: “СТРАХОВЕ ШАХРАЙСТВО: ЗНОВУ ДО НАБОЛІЛОЇ ТЕМИ”. Режим доступу: http://www.marshaller.com.ua/stattya-shevchuk-yuliji-strahove-shahrajstvo-znovu-do-naboliloji-temy
  2. Генсицька Анастасія Розробка нових продуктів та освоєння ринків вітчизняними страховиками в авто страхуванні. Режим доступу: http://pck.kneu.edu.ua/?p=327
    1. Insurance information institute. Improving public understanding of insurance. Industry Overview. Режим доступу: http://www.iii.org/fact-statistic/industry-overview
    2. Офіційний сайт страхової компанії State Farm. Режим доступу: https://www.statefarm.com
    3. Офіційний сайт страхової компанії  The All-State Corporation. Режим доступу:http://www.allstate.com

4.     Офіційний сайт страхової компанії 21st Century. Режим доступу: http://www.21st.com

5.     Офіційний сайт страхової компанії Geico. Режим доступу: https://www.geico.com

 

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ