Рискософия, страхование, культура
просмотров 3 564 ,

“ Сучасні тенденції на світовому ринку перестрахування”Яремчук І.І.

Світові перестрахові ринки близькі за стандартами і механізмами здійснення страхових операцій. Однак за останні десять років їх шляхи серйозно розійшлися, так як прийняті різні законодавчі норми, досягнуті різні фінансові результати.
Перестрахування по своїй суті — міжнародний бізнес, оскільки має на меті вторинний, подальший розподіл прийнятих на страхування ризиків, що може бути забезпечений, головним чином, залученням іноземного капіталу.
Сучасний світовий ринок перестрахування ще в більшій мірі, ніж ринок прямого страхування, схильний до процесів глобалізації та зрощування страхового, банківського і фондового капіталів. Ці процеси є наслідком необхідності збільшення капіталізації перестраховиків для надання необхідних фінансових ємностей для перестрахування природних катастроф, збитки, від настання яких оцінюються в десятки мільярдів доларів.
Світовий перестраховий ринок знаходиться в даний час в дуже непростому положенні. Криза на ринку, викликана світовою економічною кризою, поступово згладжується. Дуже великі суми відповідальності та премій надходять з США на європейський перестраховий ринок, тому практично всі європейські перестраховики сьогодні стурбовані і насторожені цією тенденцією. Вони не відкидають американські ризики, але перебувають у пошуках альтернативних ринків, які могли б збалансувати їх портфель. Ринки Азії та країн Співдружності — один з таких ринків. Однак європейські перестрахові компанії стикаються з іншою проблемою — незрозумілі для них правила поведінки на ринку, недосконале законодавче забезпечення та непередбачені майнові ризики [1].
Концентрація світового ринку перестрахування зосереджена в таких регіонах: Північна Америка (близько 56%), Латинська Америка (близько 4%), Західна Європа (близько 26%), Азія (близько 12%) та інші країни (близько 2%). Важливим є той факт, що ТОП 5 охоплюють майже 60 % ринку перестрахування, ТОП 6-10 майже 20 % ринку, ТОП 11-15 10 % ринку, ТОП 16-20 приблизно 6 % перестрахового ринку. Усі інші перестрахові компанії охоплюють лише 7 % частку ринку перестрахування. Така тенденції свідчить про те, що світовий перестраховий ринок контролюють в основному 1520 найбільших перестрахових компаній, які, в свою чергу, встановлюють правила гри на даному ринку. У випадку настання великих економічний потрясінь, дані страхові компанії (у випадку банкрутства) можуть суттєво вплинути на світовий ринок перестрахування.
Для забезпечення фінансової стійкості світові пере-страховики повинні мати достатній рівень капіталу, який дозволить їм здійснювати виплати по катастрофічним збиткам. На рис. 1. представлена динаміка капіталу перестраховиків за 2008 — 2013 рр.

Капітал світових перестраховиків досяг максимального рівня у перші половині 2013 року за весь досліджуваний період та становив 510 млрд. дол., що на 1 % більше в порівнянні з 2012 роком. Дана цифра представляє собою загальну ємність капіталу для перестрахування та включає в себе як традиційні, так і не традиційні форми капіталу перестраховика. Ця сума являється рекордною за досліджуваний період та представлена в контексті, коли велика кількість світових перестрахових компаній очікують підвищення тарифів на наступний період в результаті значних потрясінь, які відбулися в 2012 році.
Застраховані збитки у 2013 році становили близько 40 млрд. дол., при цьому майже половина застрахованих збитків припадає на США. З врахування сьогоднішніх тенденцій, тільки Європа та Північна Америка (крім США) готові підтримувати щорічні застраховані втрати, так як в даних регіонах існує великий ризик настання природних катастроф.
Економічні втрати від природних та інших катастроф за підсумками 2012 року досягли $140 млрд. Найбільші втрати 2013 року пов’язані з природними катастрофами — в першу чергу, в США. Загальний обсяг застрахованого збитку від катастроф, що обрушилися на планету в 2012 році, становить $65 млрд. Після відносно благополучного і спокійного першого півріччя 2012 року на США обрушилися спочатку посуха, а потім ураган Сенді, що призвело до значних економічних втрат. За підсумками 2012 року, за час якого сталися рекордно сильні землетруси і повені, сума збитків сягнула історичного максимуму в $120 млрд. Протягом останніх двох років найбільші природні катастрофи траплялися в Азії та Південній Америці. У 2012 році тенденція змінилася — п’ять самих руйнівних із застрахованих катаклізмів відбулося в США.
Економічний збиток країн світу від техногенних катастроф і природних катаклізмів у 2012 році склав 186 мільярдів доларів, 77 мільярдів доларів із цієї суми покрили страховики. Це третій показник в історії, хоча він і значно нижчий аналогічного показника попереднього року — в 2011 році виплачені страховими і перестрахувальними компаніями суми перевищили 126 мільярдів доларів через стихійні лиха в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. До найбільшого збитку в 2012 році призвели великі природні катаклізми в США сума збитків становить 119 мільярдів доларів, з них 65 мільярдів відшкодували страховики.
За 2012 рік найбільшу кількість страхових премій отримала перестрахова компанія Munich Re, яка з 2008 року поступово нарощує кількість зібраної премії. Такі ж тенденції спостерігаються і у інших перестрахових компаній, що свідчить про те, що дані компанії постійно збільшують свої фінансові можливості та утримують з кожним роком все більше і більше страхових ризиків.
Збільшення кількості зібраних страхових премій відбулося за рахунок зменшення рівня страхових випадків, в порівнянні з попередніми роками. Друге місце щодо заподіяного збитку займає тривала літня посуха у США, яка обійшлася економіці у 20 мільярдів доларів (має бути відшкодовано близько 15-17 мільярдів).
Загальносвітові збитки від природних катаклізмів у минулому році виявилися істотно нижчими, ніж у попередньому. У 2011 році збиток склав 400 мільярдів доларів, з яких страхові компанії повинні були відшкодувати 119 мільярдів. Кількість катастроф, навпаки, зросла: 900 випадків проти 820 у 2011 році.
Загальний економічний збиток, заподіяний країнам Центральної та Східної Європи, обійдеться більш ніж у 12 млрд євро. Ця цифра включає в себе близько 3,5 млрд євро страхових виплат.
Найбільше від повені в 2012 році постраждала Німеччина. Небезпека руйнівних повеней постійно зростає і починаючи з 1980 року їхня кількість подвоїлася. При цьому актуальні дослідження свідчать, що тут не обійшлося без загального потепління клімату і танення арктичної криги.
Між тим, за даними Munich Re, незважаючи на те, що у червні під водою опинилося мало не пів-Європи, у першому півріччі 2013 року збитки від природних катастроф (урагани, повені, землетруси тощо) у світовому масштабі виявився меншими (35 млрд. євро), ніж за той же період 2012 року (45 млрд. євро). Середній же показник за десять останніх років тут дорівнює 66 млрд. євро.
Для більш повного аналізу світового ринку перестрахування візьмемо п’ять найбільших перестрахових компаній та груп, які мають досить вагомий вплив на світовому ринку та визначають напрями розвитку даної галузі. До найбільших перестрахових компаній світу відносять Munich Re (Німеччина), SwissRe (Швейцарія), Lloyd’s (Великобританія), Hannover Re (Німеччина), ReinsuranceGroupofAmerica (США). Перестрахові компанії представлені на світовому ринку перестрахування з моменту його заснування та відображають всі тенденції розвитку даного ринку. За досліджуваний період (2008 — 2012 роки) дані перестрахові компанії згідно рейтингового агентства Standart’sandPoor’s мали дуже високий ступінь фінансової надійності — А++, А+ та А, що свідчить про високий рівень розвитку даних компаній та їх спроможність виконати свої фінансові зобов’язання у випадку настання страхової події.
Як, ми знаємо, прибуток страхової (перестрахової) компанії складається з прибутку від страхової діяльності, прибутку від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів, прибутку від інших операцій. Найкращим чином дане правило використали перестрахові компанії Munich Re та Swiss Re, які за допомогою вірних інвестиційних рішень досягли такого високого результату. Інші перестрахові компанії теж здійснюють інвестиційні вкладення, але в значно менших об’ємах.
Рівень інвестиційних вкладень перестрахових компаній відображено на рис. 2

image001

Найменший об’єм інвестиційних вкладень здійснює перестрахова компанія Lloyd’s, її інвестиції варіюються в розмірі 80,44 млн. євро у 2008 році до 93,29 млн. євро у 2012 році. Найкраща інвестиційна політика у пере-страхової компанії Munich Re, у 2GG8 році її інвестиції становили 174900 млн. євро, а у 2012 році цей показник досяг 213800 млн. євро.
Інвестиційна політика перестрахових компаній складається з фінансових вкладень, депозитів, частки пере-страховиків у технічних резервах, у незароблених премії, позовів, боржників, інших дебіторів, інших активів, матеріальних активів, грошових коштів в банках і касі, переплати та нарахованих доходів, нарахованих відсотків і оренди, інших переоплат та накопичених доходів.
Найбільш несприятливим роком для перестрахових компаній був 2011 рік, комбінований коефіцієнт більшості перестрахових компаній перевищив 100% бар’єр, що свідчить про збиткову діяльність даних компаній. Така ситуація зумовлена великою кількість катастрофічних випадків, про які згадувалося раніше, які потребували значних фінансових вкладень.
Наприклад, повінь в Австралії (штат Квінсленд) завдала збитків на 20 млрд. австралійських доларів, виплати страховиків та перестраховиків склали близько 2,3 млрд. дол.; «зимовий шторм» у США завдав колосальних збитків економіці, виплати страхових компаній становили приблизно 1400 млн. дол.; циклон «Ясі» в Австралії завдав збитків на суму 5 млрд. австралійських доларів, страхові виплати становили близько 1500 млрд. дол.; землетрус в Новій Зеландії (Крайстерч) амплітудою 6,3 бали забрав життя 185 осіб, а страхові виплати становили 12 млрд. дол.; землетрус у Японії біля острова Хонсю амплітудою 9,0 бали забрав життя 15883 осіб та завдав збитків на суму 309 млрд. дол., страхові виплати становили 35 млрд. дол., така велика сума зумовлена тим, що землетрус пошкодив АЕС «Фукусіма» та спричинив викид радіоактивних речовин в атмосферу.
Через природні катастрофи в 2011 році світова страхова галузь втратила 110 млрд. дол. США. Така ситуація і спричинила зниження фінансової спроможності провідних перестрахових компаній у 2011 році. Найбільші природні катаклізми за 2008 — 2012 рр. представлені у табл. 3.

image003

Однією з проблем, яка виникає при настанні страхового випадку є те, що мало розвиненні країни не здійснюють страхування своїх ризиків, і при настанні страхової події, відповідно, не отримують страхового відшкодування. Така ситуація призводить до того, що мало розвинені країни не в змозі швидко оговтатись від потрясінь. Наприклад, загальні економічні збитки від природних катаклізмів в таких країнах, як М’янма, Тибет та Пакистан були оцінені експертами від 9 до 40 млрд. дол., а грошове відшкодування дані країни отримали лише у вигляді гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності.
Така ситуація спостерігається в більшості мало розвинених країн та спричиняється багатьма факторами, серед яких можна виділити високу ціну страхового полісу; недовіру страховим компаніям зі сторони людей; переконання в тому, що без страхування можна жити; непрозорість роботи страхових фірм; не якісне обслуговування, недостатня інформованість та незадовільний набір послуг. Основною проблемою мало розвинутих країн є відсутність коштів для купівлі страхового полісу.
Як ми бачимо, країни з розвиненою економікою, такі як США, Австралія, Нова Зеландія та Японія отримали належні страхові виплати, за допомогою яких їх збитки були частково або повністю компенсовані. Винятком став страховий випадок у Ісландії під час виверження вулкану. Хоча загальні економічні збитки були оцінені в 5 млрд. дол., страхові компанії виплатили незначну частку відшкодування. Через цю природну катастрофу найбільші збитки понесли туристичні компанії, які втратили 2,3 млрд. дол. та авіакомпанії, збитки яких оцінено в 1,7 млрд. дол. [5].
Найбільшим природним катаклізмом за досліджуваний період є землетрус та викликаний ним цунамі у Японії, загальні економічні збитки від якого становили більше 210 млрд. дол., а страхові та перестрахові виплати сягали позначки близько 35 млрд. дол.
Як уже зазначалося, в перестрахувальному світі, як всім добре відомо, є кілька центрів перестрахування: Лондонський ринок, континентальний європейський, американський. Повноцінною альтернативою їм міг би стати об’єднаний інтегрований перестраховий ринок Росії та країн Співдружності.
Розвиток міжнародного страхового ринку відбувається безпосередньо під впливом такої тенденції як глобалізація. Глобалізація світового ринку страхування являє собою процес стирання законодавчих та економічних бар’єрів між національними страховими господарствами, що відбувається під впливом змін у світовій економіці, і має в якості кінцевої мети формування глобального страхового простору.
Глобалізація на страховому ринку виражається в наступних процесах, які активно відбуваються з початку 90-х років минулого століття. До них відносять:
• Прискорення концентрації страхового та пере-страхового капіталу, що проявляється в масових злиттях і поглинаннях страхових і перестрахувальних товариств, формування на цій основі транснаціональних страхових товариств — ТНС.
• Зрощування страхового, банківського і позичкового капіталу у величезних масштабах, що приводить до формування транснаціональних фінансових груп ;
• Концентрація на ринку страхових посередників, що виявляється у формуванні найбільших міжнародних страхових брокерів за допомогою злиття і поглинань (Marsh and McLennan, AON) ;
• Зміна системи продажів страхових полісів: зростає щорічний оборот, що становить зараз близько 250 млн. дол.;
• Концентрація споживачів страхових та перестрахових послуг, що виявляється у зростанні капіталізації ТНК і змінює їх попит на традиційні страхові послуги;
• Зміна попиту на «масові» страхові та перестрахові послуги, зокрема активізація участі страховиків у пенсійному страхуванні на тлі демографічного старіння населення і скорочення державних соціальних програм;
• Зміна традиційних форм і видів страхових послуг, призведе до зрощення страхових і фінансових послуг, і поява на цій основі альтернативного страхування і перестрахування, сек’юритизація як новий спосіб організації страхового захисту, заснований на управлінні активами страхувальників та страховиків;
• Розширення сфери використання комерційного страхування та перестрахування: страхування / перестрахування політичних і військових ризиків, страхування / перестрахування кредитів і гарантій, страхування / перестрахування інформаційних ризиків тощо;
• Зростання спустошливих та катастрофічних страхових збитків як результат розвитку урбанізації, технічного прогресу, подорожчання власності, впливу глобальних кліматичних змін;
• Глобальна лібералізація торгівлі страховими та перестраховими послугами і розширення доступу іноземних страховиків та перестраховиків на раніше «закриті» національні ринки країн Центральної та Східної Європи, Латинської Америки та Азії;
• Зміна структури світового ринку страхування та перестрахування.
Можна виділити як внутрішні, так і зовнішні проблеми ринку перестрахових послуг.
До числа внутрішніх проблем, тобто коректованим усередині системи перестрахування, можна віднести такі як:
• низька фінансова стійкість перестраховиків ;
• низький рівень професіоналізму та страхової культури ;
• внутрішня роз’єднаність;
Зовнішніми проблемами, що носять загальнодержавний характер, можна назвати наступні:
• економічні (інфляція, відсутність державної підтримки, низький фінансовий потенціал страхувальників та ін.);
• юридичні (низький рівень загального законодавчого забезпечення страхової та перестрахової діяльності, тривале становлення перестрахового ринку в умовах повної відсутності законодавчої та методичної бази, контролю та ін.);
• політичні ( загальнополітична нестабільність ).

Статистика головних компаній світу з перестрахування за 2013р.

image005
Стихійні лиха та техногенні катастрофи, що відбулися у світі в 2013 році, призвели до збитків у розмірі $ 140 млрд. За 2013 в світі відбулося 880 великих стихійних лих. Найбільшою катастрофою став тайфун «Хайян», що обрушився в листопаді на Філіппіни. Такі оцінки містяться у звітах перестрахувальних компаній Swiss Re та Munich Re.
Мова йде про значне зниження показника, який за підсумками 2012 року досяг $ 196 млрд. Цифра за 2013 також нижче середнього показника останнього десятиліття, що склав $ 190 млрд на рік. Це приблизно на третину менше, ніж у 2012 році, і значно нижче рекордного рівня 2011 року (від ядерної катастрофи на Фукусімі в 2011 році економіка зазнала втрат до $ 350 млрд.).
У загальній складності стихійні лиха та техногенні катастрофи обійшлися світовим страховикам в 2013 році в $ 45 млрд, що значно менше витрат 2012 року — $ 81 млрд. При цьому велика частина виплат — $ 37 млрд — припала на відшкодування шкоди, заподіяної розгулом стихії, а це лише третина від загального збитку.
У 2013 році для економіки найбільш руйнівними були сильні повені, що відбулися в червні. Вони охопили великі території в Центральній і Східній Європі та завдали суттєвих матеріальних втрат. Повінь оцінюється як одне з найдорожчих катастроф, і збиток становить $ 18 млрд.
Висновки.
Оцінюючи ситуацію на перестраховому ринку, можна сказати, що система перестрахування вкрай нерівноцінна. І, насамперед, тому, що потреба в перестрахуванні неухильно зростає, а підсистема професійних послуг відстає у розвитку та не задовольняє в необхідному обсязі зазначену потребу.
Основними завданнями з розвитку перестрахової справи є:
1) формування законодавчої бази ринку перестрахових послуг;
2) розвиток нових видів перестрахування ;
3) створення ефективного механізму державного регулювання та нагляду за перестраховою діяльністю;
4) стимулювання перекладу заощаджень населення в довгострокові інвестиції з використанням механізмів довгострокового страхування (перестрахування) життя;
5) поетапна інтеграція національної системи перестрахування з міжнародним перестраховим ринком.
Список використаної літератури:
1. Страхование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред. В.В.Шахова, Ю.Т.Ахвледиани — 2-е изд., перераб.и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 511 с.
2. Основные проблемы и перспективы рынка входящего зарубежного перестрахования в 2013 году // [Електронний ресурс]/ Офіц. сайт -Режим доступу: http://forinsurer.com/public/13/07/08/460
3. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С.Осадець. — 3-те вид. — К.: КНЕУ, 2006. — 599 с.
4. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — N 18, ст. 78[із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. — Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
5. Перестрахова група Америки [Електронний ресурс] / Офіц. сайт — Режим доступ: http://www.rgare.com/Pages/home.aspx
6. Звіт за 2013 рік перестрахової групи Америки_[Електронний ресурс] / Офіц. сайт — Режим доступ: http://www.rgare.com/about/ Documents/RGA_2013_Annual_Report.pdf

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ
animal flex universal nutrition animal flex витамины витамины от proteinchik.com.ua