Рискософия, страхование, культура
просмотров 2 304 ,

ПОРІВНЯННЯ ПРОГРАМ ТУРИСТИЧНОГО СТРАХУВАННЯ КОМПАНІЙ PZU, VUSO, PROVIDNAПапенко О.М.

студентка 3-го курсу

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана»

 

Актуальність проблеми страхування в туризмі в останній час є дуже важливою, тому що в процесі страхування туристичних послуг визначається якість цих послуг та формується імідж всієї туристичної галузі. Треба зазначити, що безпека для туриста — це найголовніше і вона залежить, перш за все, від якісного страхування. Тож, страхування є повноцінним складником будь-якої туристичної подорожі і за допомогою страхування відбувається захист, як туристів, так і їх майна. Проте в наш час, існує велика кількість страхових компаній, які надають послуги з туристичного страхування і для клієнта є важливим отримати якісні послуги за адекватну ціну з гарантією покриття витрат у разі настання страхової події.

Проблема: Оптимізація вибору страхового полісу для виїзду закордон.

Мета: Проаналізувати та порівняти пакети послуг з туристичного страхування 3 компаній, обрати найбільш оптимальний варіант із запропонованих.

Ключові слова: туристичні послуги, туристичне страхування, страхові премії, страхові виплати,

Виклад матеріалу

Страхування туристів є обов’язковим і забезпечується суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. Туристи вправі самостійно укладати договори на таке страхування. У цьому випадку вони зобов’язані завчасно підтвердити туроператору чи турагенту наявність належним чином укладеного договору страхування. Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні тимчасового перебування. [2]

Для того, щоб дослідити дане питання я обрала 3 компанії, які надають туристичні послуги. Вибір здійснювався на основі рейтингу журналу Forinsurer та доступності інформації щодо надання послуг з туристичного страхування, тому в даній статті дослідження проводилось для компаній PZU, VUSO, ПРОВІДНА.

Активи показують  платоспроможність компанії, отже їх приріст є хорошою характеристикою компанії. За Діаграмою 1 можемо бачити, що лише у PZU активи збільшились у 2016 в порівнянні з 2015 на 48%, ВУСО та ПРОВІДНА мають тенденцію до зниження даного показника. Власний капітал необхідно порівняти з середньоринковим значенням, яке за підрахунками дорівнює 401 331 тис.грн. (сума розрахована на основі рейтингу 100 компаній), найбільш наближене значення до даного у компанії ПРОВІДНА. Кількість страхових резервів відіграє також важливу роль: чим менше страхових резервів у динаміці, тим більше виплат здійснює компанія. За даними Діаграми 1 у всіх компаніях відбуваються збільшення страхових резервів. Показник «Темп зростання страхової премії» характеризує динаміку розвитку страхової компанії.

Діаграма 1

Динаміка змін фінансового стану та стабільності компаній PZU, VUSO, ПРОВІДНА за 2015-2016рр.

 

Діаграма  2

Порівняння основних фінансових показників компаній за 2016р.

При стабільній діяльності страхової компанії зміна надходжень страхової премії знаходиться в межах 25%. Різке збільшення темпів зростання страхової премії означає зростання зобов’язань страховика, має бути підкріплено достатнім обсягом власного капіталу. Значне зниження темпів зростання страхової премії порушує збалансованість страхової діяльності, що може негативно позначитися на фінансовому стані страхової компанії. Страхові премії компаній PZU та VUSO в динаміці збільшились на 50%, що говорить про стрімкий ріст зобов’язань фірми перед страхувальниками. У компанії ПРОВІДНА показник темпу росту страхової премії дорівнює 15%, що також не є позитивною відмінність, оскільки говорить про те, що менше людей довіряють цій компанії та купують її послуги. Страхові виплати збільшились у всіх компаніях, проте найбільше у ВУСО аж в 2 рази. ПРОВІДНА має найнижчий показник зростання 11%. Отже, аналізуючи зміну фінансових показників обраних страхових компаній, можна сказати, що тенденція до збільшення всіх індикаторів зберігається лише у компанії PZU.

Таблиця 1

Зміна рівня страхових виплат компаній 2015-2016 у %

Компанія Рівень виплат 2016 % Рівень виплат 2015 % Абсолютна зміна
PZU 27,64 31,73 -4,09
VUSO 26,88 19,02 7,86
ПРОВІДНА 42,73 44,21 -1,48

 

Зазвичай середнє значення рівня виплат приблизно 40-60%, в кризові періоди — до 70-80%. Тобто, якщо страховик виплачує значно менше — погано, якщо більше — теж недобре. Знову таки бачимо, що показник найбільше наближений до стандарту у компанії ПРОВІДНА, абсолютне значення рівня виплат збільшилось лише у компанії ВУСО.

Наступний критерій, який  був досліджений – сервіс компаній.

Таблиця 2

Аналіз сервісу компаній

Особливості надання послуг PZU VUSO Провідна
Калькулятор ціни страхової премії + +
Акції, дисконти + +  
Call&Travell (мобільний додаток) +    
Відшкодування затрат у разі відмови отримання візи + +  
Онлайн- чат + +  
Оформлення полісу за кордоном   +  
Доставка договору + +  
Можливість різних варіантів оплати + +  

 

Як бачимо за даними Таблиці 2 у компанії  ПРОВІДНА не достатньо адаптований сервіс під можливості інших компаній та запити клієнтів.  Такі особливості надання послуг як : доставка договору, онлайн-чат з менеджером,  можливість різних варіантів оплати і т.д – покращують зручність для клієнта та пришвидшують процес отримання послуги.

Порівнявши пакети програм страхових компаній, можна сказати, що різниця незначна. Проте компанія  PZU пропонує, окрім  стандартних послуг в пакеті L, ще додаткові послуги: буксирування до найближчого місця ремонту, доставка необхідних запасних частин, послуги перекладача, бронювання номера у готелі, бронювання, придбання та переоформлення квитків, допомога при втраті багажу та документів, надання послуг, пов’язаних з орендою автомобіля, надання послуг, пов’язаних з передачею повідомлень, інформаційні та додаткові послуги.

І нарешті, останньою і головною ознакою, за якою порівнювались компанії були страхові премії та страхове покриття.

Таблиця 3

Порівняння сум страхових премій та виплат на обрані пакети послуг туристичного страхування компаній

  PZU VUSO Провідна
Страхова премія 177 грн 402, 55 грн 131,35 грн
Страхове покриття 30 000 евро (мед)

50 000 евро (випадок)

30 000 евро (мед)

1000 евро (випадок)

30 000 евро

 

Висновок

Отже, проаналізувавши всі максимально можливі туристичні страхові послуги, можна зробити висновок, що найбільш вигідним варіантом є компанія PZU. Оскільки, ціна є середньою в порівнянні з іншими компаніями, також є додаткові послуги в програмі, на відміну від компаній конкурентів. Компанія за фінансовими показниками є надійною для співробітництва.

 

Список використаних джерел

  1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
  2. http://kodeksy.com.ua/pro_turizm/statja-16.htm
  3. http://www.providna.ua/ru/content/za_granitsy
  4. http://vuso.ua/uslugi/turisticheskoe-strahovanie.html
  5. https://www.pzu.com.ua/ru/useful/varianty_oplaty.html
  6. http://forinsurer.com

 

banner ad

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ