Рискософия, страхование, культураВеретнов В.И. Потенциал и доступные ...

Потенциал и доступные возможности нано-рискософии для нас сегодня. В.Веретнов Как часто к нам поступают внешние...


Бараболя Н.Я. Пошук оптимальної моде...

Бараболя Наталія Ярославівна Факультет економіки та управління            група ЕМП-302 Пошук оптимальної моделі...


Білеуш Т. Дoсвід стpахування в мусу...

Білуеш Тетяна ФЕФ-418   Дoсвід стpахування в мусульманських кpаїнах та мoжливoсті йoгo запpoвадження в...


Божко Є.О., Дейбук Д.В. «Страхуван...

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку страхування дітей в Україні, досліджено основні...


Черненко Д. Корпоративна соціальна в...

                              Концепція соціальної відповідальності існує вже близько 50 років – з 60-70-х років минулого...


Ульяницька А., Шевченко Ю. Закордонн...

Закордонний досвід соціального страхування мусульманських та розвиваючих країн:можливості та ризики його...


Хаменко К. Проблеми ринку страхуванн...

Проблеми ринку страхування життя в Україні Студентка ФЕФ IV курсу, 17 групи Хаменко Ксенія Страхування життя...


Грибань Н.В. Кушнірук О.А. УПРАВЛІНН...

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ТА ПРОЦЕСАМИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НЕСТАНДАРТНИХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ПО СТРАХУВАННЮ...


Сорокіна К.Б. Фонд гарантування випл...

Copoкiна К.Б. cтудентка 18 гpупи, 4 куpcу, фiнанcoвo-екoнoмiчнoгo факультету Київcькoгo нацioнальнoгo екoнoмiчнoгo унiвеpcитету...


Жогло С.Кротенко В. Реалізація поліс...

   «Реалізація полісів страхування життя через канал банкострахування»  Жогло Світлана та Кротенко...


Павленко А. Перспективи впровадження...

Перспективи впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні Постановка проблеми. Зарубіжний досвід...


Астахова О. Можливості медіації в су...

Можливості медіації в вирішенні суперечок між страхувальником, страховим брокером і страховиком             ...


Генсицька Анастасія Розробка нових п...

Poзpoбкa нoвих пpoдуктiв тa ocвoєння нoвих pинкiв вiтчизняними cтpaхoвикaми в aвтocтpaхувaннi.   Гeнcицькa Aнacтaciя КНЕУ ім.....


Балансування та захист інтересів усі...

Балансування та захист інтересів усіх зацікавлених сторін страхування за допомогою ефективного застосування...


Мошенничество в страховании...

Принято считать, что в развитых европейских странах все лучше, все намного более развито. Интересно, так ли это...


Досвід страхування в мусульманських ...

Мельничук Юлія  КНЕУ ім.. В.Гетьмана В Україні страхування є складовою фінансово-кредитного механізму, який...


Независимый Финансовый консультант...

В наш обиход постепенно вошли такие понятия, как личный адвокат или водитель, стоматолог или косметолог. А вот как...


Роль страхових агентів, страхових бр...

В сучасних умовах ринок страхових послуг в Україні досі не є досконалим. Відсутність чіткої, систематизованої та...


Якість роботи актуарія, методолога, ...

Причиною дослідження нашої теми є те, що: зараз в нашій країні в більшій мірі починає набирати оберти таке явище як...


Особливості застосування системи мен...

На відміну від страхових ринків, які захищені від західних конкурентів, на українському ринку перестрахування не...

« Предыдущие Записи Следующие Записи »

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ