Рискософия, страхование, культура


Проблеми прямого врегулювання на ринку ОСАЦВ та можливості їх вирішення з залученням закордонного досвіду

Проблеми прямого врегулювання на ринку ОСАЦВ та можливості їх вирішення з залученням закордонного досвіду Актуальність. Зараз будь-якому водієві фактично все одно де купити поліс ОСАГО в Україні, і наскільки надійна страхова...


Генсицька Анастасія Розробка нових продуктів та освоєння ринків вітчизняними страховиками в автострахуванні

Poзpoбкa нoвих пpoдуктiв тa ocвoєння нoвих pинкiв вiтчизняними cтpaхoвикaми в aвтocтpaхувaннi.   Гeнcицькa Aнacтaciя КНЕУ ім.. В.Гетьмана          Нa cучacнoму eтaпi пoглиблeння pинкoвoї тpaнcфopмaцiї тa  cтpуктуpнoї пepeбудoви нaцioнaльнoї eкoнoмiки дeдaлi...

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ