Рискософия, страхование, культура


Білойван О.А. Адаптація міжнародного досвіду медичного страхування до вітчизняних реаліїв

Білойван О.А. Науковий керівник к.е.н., доцент Татаріна Т.В. студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»   Адаптація міжнародного досвіду медичного страхування до вітчизняних...

Поддержка Яндекс.Метрика © Страховой клуб КНЕУ